Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Přírodovědecká fakulta (FPR)
Studijní program Zoologie (N1502)
Studijní obor / Specializace Zoologie - specializace Ochrana fauny (1502T003/34 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Magistr (7)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Okosy Barbora, Mgr.
E-mail: bokosy@prf.jcu.cz
Telefon: 387776212
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolventi se mohou uplatnit především v oboru ochrany přírody.
Specifické požadavky pro přijetí Entrance examination - subjects related to the chosen study field
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání nespecifikováno
Kvalifikační požadavky a předpisy The study involves training in animal consarvation and related science disciplines. Each student is obliged to acquire a minimum of 120 credits. The study is completed by final state exam that includes defending a master thesis.
Profil programu akademický
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Graduates are expected to launch their professions careers in nature conservation.
Garant oboru / specializace Konvička Martin, doc. Mgr. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
B Povinně volitelný 1 - KPA/885 Zadání magisterské diplomové práce čeština 0  
B Povinně volitelný 1 - KZO/885 Zadání magisterské diplomové práce čeština 0  
B Povinně volitelný 1 - KZO/881 Magisterská diplomová praxe čeština 13  
B Povinně volitelný 1 - KPA/881 Magisterská diplomová praxe čeština 13  
B Povinně volitelný - - KBE/519 Půdní zoologie čeština 8  
B Povinně volitelný - - KBO/423 Vývoj středoevropské krajiny čeština 3  
B Povinně volitelný - - KZO/384 Systematická ornitologie čeština 6  
B Povinně volitelný - - KZO/160 Kognitivní etologie čeština 3  
B Povinně volitelný - - KZO/398 Biologie sociálního hmyzu čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KBE/351 Tropická ekologie angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KZO/368 Biologie obojživelníků čeština 6  
B Povinně volitelný - - KBO/310 Ochrana přírody v praxi čeština 2  
B Povinně volitelný - - KBE/122 Hodnocení vlivů na ŽP čeština 3  
B Povinně volitelný - - OJZ/930 Magisterská zkouška z angličtiny - TOEFL angličtina 8  
B Povinně volitelný - - OJZ/935 Magisterská zkouška z angličtiny - TOEIC angličtina 8  
B Povinně volitelný - - KBE/367 Ekologie vodních obratlovců čeština 5  
B Povinně volitelný - - KZO/381 Mammalogie čeština 6  
B Povinně volitelný - - KZO/383 Ornitologie čeština 3  
B Povinně volitelný - - KZO/371 Primatologie čeština 3  
A Povinný - Zimní KZO/270 Evoluční biologie čeština 5  
A Povinný - Zimní KZO/157 Cvičení ze zoologie obratlovců čeština 4  
A Povinný - Zimní KZO/152 Zoologie obratlovců čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KBE/542 Biologie ochrany přírody čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KBO/425 Ekologie lesa čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KMB/705 Populační a evoluční genetika čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KZO/395 Systematická entomologie čeština angličtina 6  
B Povinně volitelný - Zimní KBE/124 Ekologie živočichů čeština 3  
B Povinně volitelný - Zimní KPA/170 Biologie parazitismu čeština 3  
B Povinně volitelný - Zimní KBO/307 Ekologie horských ekosystémů čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KBE/014 Ekologie planktonu čeština angličtina 5  
B Povinně volitelný - Zimní KBE/546 Ecosystem management course angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KZO/366 Ekologie savců čeština 3  
B Povinně volitelný - Zimní KBO/330 Ekologie a biogeografie biomů čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KBO/420 Ekologie obnovy čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KZO/478 Mořská biologie čeština 3  
B Povinně volitelný - Zimní KZO/382 Ekologie ptáků čeština 3  
B Povinně volitelný - Zimní KBE/025 Krajinná ekologie I. čeština 4  
B Povinně volitelný - Zimní KZO/412 Molekulární ekologie čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KBO/334 Populační ekologie čeština 5  
A Povinný - Letní KZO/155 Zoologie bezobratlých čeština 5  
A Povinný - Letní KZO/394 Fylogeneze a diverzita organismů čeština 5  
A Povinný - Letní KZO/151 Cvičení ze zoologie bezobratlých čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KZO/380 Biologie plazů čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KBE/026 Krajinná ekologie II. čeština 4  
B Povinně volitelný - Letní KBE/120 Právo ŽP čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KBE/551 Ochrana přírody čeština 3  
B Povinně volitelný - Letní KBE/354 Biotopy ČR čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KZO/372 Zvířata v lidské péči čeština 3  
B Povinně volitelný - Letní KZO/153 Chov bezobratlých čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KZO/385 Chov savců čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KZO/399 Aplikovaná ekologie hmyzu čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KZO/392 Biodiverzita a makroekologie čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KZO/360 Teraristika čeština 3  
B Povinně volitelný - Letní KZO/391 Biologie rozmnožování obratlovců čeština 3  
B Povinně volitelný - Letní KBO/126 Geobotanika čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KZO/411 Biologie měkkýšů čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KZO/146 Genetika v ochraně přírody čeština 6