Course: Art history II

« Back
Course title Art history II
Course code ART/DU2K
Organizational form of instruction Lecture + Lesson + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pech Milan, PhDr. Bc. Ph.D.
Course content
Course is divided into two blocks. The first one is dedicated to the Renaissance, the second one focuses on the Baroque.This course also introduces students to the development of new media (letterpress, graphics), their importance for the dynamics of visual culture and also on the relationship between art, politics and religion in the 16th, 17th and 18th centuries in Europe.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The course is dedicated to the history of medieval art. It should show the changes of art in Early and High Middle Ages and demonstrate some critical periods of its development (iconoclasm). The stress is laid on the relationship between art and society.
Students acquire the capacity to interpret an artifact in its social context. During the course they become acquainted with the basic features of medieval art.
Prerequisites
The ability of unaided work with specialized literature.

Assessment methods and criteria
Written examination

Active class participation, writing test.
Recommended literature
 • Elkins, James. Proč lidé pláčou před obrazy : příběhy lidí, které obrazy dojaly k slzám. Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1509-9.
 • Fehr, Götz. Benedikt Ried : ein deutscher Baumeister zwischen Gotik und Renaissance in Böhmen. München : Georg D.W. Callwey, 1961.
 • Francastel, Pierre; Spoustová, Jana. Malířství a společnost : výtvarný prostor od renesance ke kubismu. Vyd. 1. [Praha] : Barrister & Principal, 2003. ISBN 80-86598-49-7.
 • Garin, Eugenio,; Němcová, Jiřina. Renesanční člověk a jeho svět. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-653-0.
 • Gombrich, E. H.; Malý, Jan,; Gregorová, Miroslava,; Krása, Josef. Umění a iluze : studie o psychologii obrazového znázorňování. Vyd. 1. Praha : Odeon, 1985.
 • Gombrich, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-207-0416-7.. Vyd. 1. Praha : Odeon, 1992. ISBN 80-207-0416-7.
 • Kalina, P. Benedikt Ried a počátky záalpské renesance. Praha : Academia, 2009.
 • Kaufmann, T.D. Archimboldo. Visual jokes, natural history, and stilllife painting. Chicago, London: University of Chicago Press, 2009.
 • Kris, E., Kurz, O. Legenda o umělci. Historický pokus. Řevnice: Arbor vitae, 2008.
 • Manguel, Alberto; Sečkař, Marek. Čtení obrazů : o čem přemýšlíme, když se díváme na umění?. 1. vyd. Brno : Host, 2008. ISBN 978-80-7294-274-9.
 • Mikš, František. Gombrich : tajemství obrazu a jazyk umění : pozvání k dějinám a teorii umění. 3., rozš. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2014. ISBN 978-80-7485-030-1.
 • Panofsky, Erwin; Konečný, Lubomír. Význam ve výtvarném umění. 2. rev. vyd. Praha : Academia : Malvern, 2013. ISBN 978-80-200-2236-3.
 • Preiss, Pavel. Giuseppe Arcimboldo. Praha: NČSVU, 1967.
 • Preiss, Pavel. Panoráma manýrismu : kapitoly o umění a kultuře 16. století. 1. vyd. Praha : Odeon, 1974.
 • Toman, Rolf,; Bednorz, Achim. Baroko : architektura, sochařství, malířství. 2., upr. vyd. [Praha] : Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-771-5.
 • Toman, Rolf. Umění italské renesance : architektura, sochařství, malířství, kresba. 2. vyd. [Praha] : Slovart, 2000. ISBN 80-7209-252-9.
 • Vasari, Giorgio; Preiss, Pavel. Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. (II). Vydání první. Praha : Odeon, 1977.
 • Vasari, Giorgio; Preiss, Pavel. Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. (I). Vydání první. Praha : Odeon, 1976.
 • Vojvodík, Josef. Povrch, skrytost, ambivalence : manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Vyd. 1. Praha : Argo, 2008. ISBN 978-80-257-0020-4.
 • Weber, Max; Martindale, Don; Neuwirth, Gertrud. The city. New York : The Free press, 1958.
 • Welch, E. Art in Renaissance Italy 1350?1500. Oxford: Oxford University Press, 1997.
 • Zemánek, J. (ed):. Ejhle, světlo!, kat. výst. Brno 2003.
 • Zöllner, F. Leonardo da Vinci. Praha: Slovart, 2011.
 • Zöllner, F. Michelangelo. Praha: Slovart, 2008.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Art Therapy (5) Category: Psychology courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Art Therapy (4) Category: Psychology courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer