Course: Art history I

« Back
Course title Art history I
Course code ART/DUM1K
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pech Milan, PhDr. Bc. Ph.D.
Course content
The course is divided into several blocks. It focuses on the first artistic expressions in prehistory, selected ancient cultures of the Middle East, Greece and Rome, early Christian art, and finally medieval art (pre-Romanesque, Romanesque and Gothic style). The course aims to introduce students to the changes in fine arts in the different periods and cultures, and point out some crisis periods of artistic development (iconoclasm etc.).

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The course is focused on prehistoric, ancient, and medieval art. Its aim is to introduce students to the basic notions of the discipline (art, magic, pictorial realism). It helps students better understand the relationship between society and its visual culture.
Students acquire the capacity to work with the basic concepts of cultural theory.
Prerequisites
The ability of unaided work with specialized literature.

Assessment methods and criteria
Written examination

Active participation in classes, writing test.
Recommended literature
 • Avenarius, A.:. Byzantský ikonoklazmus 726-843: Storočie zápasu o ikonu, Bratislava 1998.
 • Baltrušaitis, Jurgis. Fantastický středověk : antické a exotické prvky v gotickém umění. Vyd. 1. Praha : Jitro, 2008. ISBN 978-80-86985-05-3.
 • Bouzek, Jan; Kratochvíl, Zdeněk. Od mýtu k logu. 1. vyd. Praha : Herrmann a synové, 1994.
 • Bouzek, Jan. Umění a myšlení : jak se lidské myšlení zrcadlí v dílech výtvarného umění a jak umění ovlivňuje naše vnímání i myšlení. Vyd. 1. Praha : Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-278-6.
 • Davis, W.:. Symboly v dějinách a jejich objevování, in: L. Kesner (ed.), Vizuální teorie. Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech, Jinočany 1997, s. 49-66.
 • Dostálová, R.:. Byzantská vzdělanost, Praha 1990.
 • Elsner, Jaś. Roman eyes : visuality & subjectivity in art & text. Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2007. ISBN 978-0-691-09677-3.
 • Florenskij, P. A.:. Ikonostas, Brno 2000.
 • Gombrich, E. H.; Malý, Jan,; Gregorová, Miroslava,; Krása, Josef. Umění a iluze : studie o psychologii obrazového znázorňování. Vyd. 1. Praha : Odeon, 1985.
 • Gombrich, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-207-0416-7.. Vyd. 1. Praha : Odeon, 1992. ISBN 80-207-0416-7.
 • J. Málek. Egyptian Art, London 1999.
 • Jan Bouzek - Zdeněk Kratochvíl:. Řeč umění a archaické filosofie, Praha, Herrmann 1995..
 • Jiří Svoboda:. Mistři kamenného dláta. Umění pravěkých lovců, Praha 1986..
 • Kidson, Peter; Solperová, Jana. Románské a gotické umění. Praha : Artia, 1973.
 • Lassus, Jean. Raně křesťanské a byzantské umění. Praha : Artia, 1971.
 • Lewis-Williams, J. David. Mysl v jeskyni : vědomí a původ umění. Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1518-1.
 • Lommel, A.:. Pravěk a umění přírodních národů, Praha 1972.
 • Pieta, K.:. Umenie doby železném, Bratislava 1982.
 • R. Osborne. Archaic and Classical Greek Art, Oxford 1998.
 • Strong, D. F.:. Antické umění. Praha, 1970.
 • Toman, Rolf,; Bednorz, Achim,; Pscheidtová, Blanka. Gotika : architektura - sochařství - malířství. 2. oprav. vyd. Praha : Slovart, 2005. ISBN 80-7209-668-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Art Therapy (5) Category: Psychology courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Art Therapy (4) Category: Psychology courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Art Therapy (2) Category: Psychology courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Art Therapy (3) Category: Psychology courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter