Course: Psychology of Personality

« Back
Course title Psychology of Personality
Course code ART/POSZ
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Staněk Jakub, Mgr.
 • Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
 • Mrhálek Tomáš, Mgr. Ph.D.
 • Stuchlíková Iva, prof. PaedDr. CSc.
 • Bajgarová Zdeňka, Mgr. Ph.D.
 • Plassová Michala, Mgr. Ph.D.
 • Kronika Ondřej Alexandr, Mgr. et Mgr. Bc.
Course content
1. Definition of personality, structure of personality 2. Temperament and character 3. Abilities, intelligence, emotional intelligence 4. Trait approaches 5. Behaviorismus 6. Psychodynamic approaches and individual psychology 7. Humanistic approaches + self-systém 8. Constructivist approaches, cognitive styles 9. Stress, coping, resilience

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work activities (workshops), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Introduction to personality psychology - theories, basic concepts and methodological approaches. . personality assessment. Main theories of personality.
The student knows psychological approaches to personality and its development, understands the main personality theories.
Prerequisites
no special prerequisites

Assessment methods and criteria
Combined exam

active participation in seminar, seminar work
Recommended literature
 • Adler, A. (1999). Porozumění životu: úvod do individuální psychologie. Praha, Aurora..
 • Blatný, M. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha, Grada..
 • Drapela, V. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál..
 • Holeček, V. (2014). Psychologie v učitelské praxi. Praha, Grada..
 • Jedlička, R. (2015). Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Praha, Grada..
 • Keogh, B. (2007). Temperament ve třídě. Praha, Grada..
 • Lukasová, E. (1997). Logoterapie ve výchově. Praha, Portál..
 • Milová, Š., Stang, J. (2010). Typologie osobnosti u dětí: využití ve výchově a ve vzdělávání. Praha, Portál..
 • Pöthe, P. (2013). Emoční poruchy v dětství a dospívání (psychoanalytický pohled). Praha, Grada..
 • Rogers, C. R. (2014). Způsob bytí. Praha, Portál..
 • Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno, Barrister&Principal..
 • Vágnerová, M. (2010). Psychologie osobnosti. Praha, Karolinum..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in plastic art (one major subjects) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nature and Environmental Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter