Course: Art expression of children and its development

« Back
Course title Art expression of children and its development
Course code ART/VPDZ
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kouřilová Jana, Mgr. Ph.D.
 • Krninský Luboš, Mgr. Ph.D.
Course content
Description of art work Interpretation of art work Colour and its symbolic interpretation Development of art expression Start of art expression Art expression of pre-school children Art expression of young school cildren Art expression of older school children Art expression of adolescence Art expression of handicaped children Art therapy Drawing psychological tests

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration
Learning outcomes
The course is dedicated to development of drawing and art-expression. Its aim is to inform students about the basic stages of development of children drawing and about relationships between drawing and cognitive and emotional development. The stress is laid on diagnostic potential of children drawing.
A knowledge of stages of children´s art expression development and their basic characteristics; a skill essess drawing from developmental point of view.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Seminar work

Seminar paper (interpretation of art work), Active participation in course.
Recommended literature
 • Caseová, C. - Dalleyová, T.:. Arteterapie s dětmi. Praha, Portál, 1995.
 • Davido, R.:. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha, Portál, 2001.
 • Fraibergová, S. H.:. Magické roky. Praha, Triton, 2002.
 • Jedlička, R.:. Psychosociální vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné psychologie. Praha, PedF UK, 2001.
 • Kastová, V.:. Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha, Portál, 1999.
 • Oaklander, V.:. Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš, Drvoštěp, 2003.
 • Peterson, L. W. - Hardin, M. E.:. Děti v tísni. Příručka pro screening dětských kreseb. Praha, Triton, 2002.
 • Šicková - Fabrici, J.:. Základy arteterapie. Praha, Portál, 2002.
 • Uždil, J.:. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. SPN, Praha 2002..
 • Vágnerová, M.:. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Karolinum, Praha 2001.
 • Vágnerová, M.:. Vývojová psychologie. Praha, Portál, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in visual arts - for basic arts school (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training of physical education for secondary schools (single-subject) (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in physics and information technology (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter