Course: Mother tongue methodology

« Back
Course title Mother tongue methodology
Course code KBH/DMJK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šimková Ivana, PhDr. Ph.D.
Course content
Part-time: The principles of teaching the mother tongue, composition and communication. Orthography at the primary level of basic school. Syntax at the primary level of basic school. Pupils' communicative production, its correction and assesssment. Assertive and unaffected communication. Independent study (c. 80 hours): Methodology of teaching the mother tongue at the primary level of basic school: The phone - syllable - letter. Word and vocabulary.Word classes. Morphological subject matter. Teaching communication and composition. Communicative activities. Types of composition at primary level. Media education. Mother tongue in the framework educational programme and in the school educational programme.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The subjekt oves a theoretical knowledge of reaching methods and some practical skills for the work of an elementary school teacher.
Developing the ability to make a methodological analysis of the subject matter and to use the subject matter creatively within primary school.
Prerequisites
The ability tackle tasks in morphology and word formation, syntactic and stylistic tasks.

Assessment methods and criteria
Oral examination, Interview

The student's basic knowledge of the methodology of teaching the Czech language, communication and composition will be tested in oral examination. Tasks for independent study: Perusing the recommended literature with respect to the themes included in the subject. More detailed information and further bibliography will be given in the seminar. E-learning materials are available on the faculty website. Completion requirements: Oral exam. Individual consultations are provided in person or by e-mail.
Recommended literature
 • Aktuální materiály k tvorbě ŠVP.
 • Články v časopisech Český jazyk a literatura ve škole, Komenský.
 • Bína, D. a kol.:. Výchova k mediální gramotnosti. Č. Budějovice, JU, 2005.
 • Brabcová, R. a kol. Didaktika českého jazyka pro studium učitelství na prvním stupni základní školy. Praha, 1990.
 • Čechová, M. a kol. Komunikační a slohová výchova. Praha, 1998.
 • Čechová, M.-Styblík, V. Čeština a její vyučování. Praha, 1998.
 • David, M. Kapitoly z didaktiky českého jazyka na 1. stupni základní školy. České Budějovice, 2001.
 • David, M.:. Kapitoly z didaktiky slohu na 1. stupni základní školy. České Budějovice, 2004.
 • Hájková, E. (ed.):. Didaktické studie II: kapitoly z moderní didaktiky českého jazyka. Praha, 2005.
 • Hauser, P.-Ondrášková, K.:. Základy didaktiky českého jazyka pro první stupeň základní školy. Brno, 1991.
 • Hubáček, Jos.:. Didaktika slohu pro posluchače pedagogických fakult, studenty učitelství v 1.-4. ročníku základní školy. Praha, 1987.
 • Mičienka, M., Jirák, J. a kol.:. Rozumět médiím: základy mediální výchovy pro učitele. Praha, 2006.
 • Palenčárová, J., Šebesta, K.:. Aktivní naslouchání při vyučování: rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Praha, 2006.
 • Rosenberg, M. B.:. Nenásilná komunikace: řeč života. Praha, 2008.
 • Rust, S.:. Když žirafa tančí s vlkem. Olomouc, 2009.
 • Styblík, V. a kol.:. Metodické příručky k učebnicím Český jazyk pro 2.-5. ročník základní školy. Praha, 1998-1999.
 • Šebesta, K.:. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy. Praha, 1999.
 • Vališová, A.:. Asertivita v rodině a ve škole, aneb, Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Praha, 1998.
 • Verner, P.:. Mediální výchova: průřezové téma. Praha, 2007.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer