Course: Methodology of teaching reading and writing skills in the first class II

« Back
Course title Methodology of teaching reading and writing skills in the first class II
Course code KBH/DPČK2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šimková Ivana, PhDr. Ph.D.
Course content
Part-time:Contemporary methodology of teaching writing. Diagnostics of laterality. Teaching pupils with writing impediments. Writing letters in the standard Latin script. Independent study (c. 100hours):Hygenic and working habits in writing. Teaching pupils with writing impediments. Reeducating learning disorders. Evaluation and diagnostics of writing. Writing at senior level. Assessment in teaching reading and writing. Reading and writing as stimulants of the development of critical thinking. Creative writing.Writing letters in the standard Latin script.

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Demonstration, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The subjekt teaches the practical aspects of leasing the elementary fading and writing at a numery school and in the first free classes at an elementary school.
Acquiring the ability to apply the theory of teaching reading and writing skills in the first year of basic school in the graduate's methodological practice.
Prerequisites
Acquiring the ability to write standard contemporary Latin skript.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Interview, Combined exam

Evaluating and surveying the student's practical preparation. The course will be written and oral examination. Tasks for independent study: Perusing the recommended literature with respect to the themes included in the subject. Writing letters in the standard Latin skript. More detailed information and further bibliography will be given in the seminar. Completion requirements: Written and oral examination.
Recommended literature
 • Soubory učebnic pro 1. ročník ZŠ, různí autoři, různá nakladatelství.
 • Bednářová, J.:. Rozvoj grafomotoriky: Jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno 2006.
 • Blatný, L. Prvopočáteční čtení a psaní. Brno, 1991.
 • Doležalová, J. Prvopočáteční psaní. Hradec Králové, 1996.
 • Doležalová, J.:. Současné pohledy na výuku elementárního čtení a psaní. Hr. Králové 2001.
 • Drnková, Z. - Syllabová, R.:. Záhady leváctví a praváctví. Praha 1983.
 • Fabiánková, B.-Havel, J.-Novotná, M. Výuka čtení a psaní na 1. st. ZŠ. Brno, 1999.
 • Frűhaufová, V.- Miňhová, J.-Mrázová, E. Vybrané ped. a psych. problémy výuky elementárního čtení a psaní. Ústí nad Labem, 1991.
 • Kořínek, M. - Křivánek, Z.:. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha 1989.
 • Křivánek, Z. - Wildová, R.:. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha 1998.
 • Kutálková, D.:. První třídou bez problémů. Praha, Makropulos, 2000.
 • Matějček, Z.:. Dyslexie. Praha 1995.
 • Mlčáková, R.:. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha, Grada,2009.
 • Santlerová, K.:. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno, 1995.
 • Spáčilová, H.-Šubrová, L.:. Příprava žáka na psaní, rozvíjení grafomotoriky a zrakového vnímání. Olomouc 2004.
 • Synek, F.:. Záhady levorukosti. Praha 1991.
 • Šupšáková, B.:. Dětské písmo. Bratislava 1991.
 • Toman, J.:. Didaktika čtení a primární literární výchovy. JU Č. Budějovice, 2007.
 • Wagnerová, J.:. Didaktika psaní. Plzeň, ZČU 1994.
 • Wagnerová, J.:. Jak naučit číst podle genetické metody. Plzeň, 1996.
 • Wagnerová, J.:. Vývoj českého slabikáře od nejstarších dob do současnosti. Plzeň, 2000.
 • Zelinková, O.:. Poruchy učení. Portál 1994.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer