Course: Playful approach to teaching Czech

« Back
Course title Playful approach to teaching Czech
Course code KBH/HFPK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 3
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Šimková Ivana, PhDr. Ph.D.
Course content
Part-time:Games in teaching the Czech language and composition in forms 2- 5 of basic school.Games in teaching the Czech language and literary education in forms 2- 5 of basic school Independent study (c. 20 hours): Games as a method of teaching, games as a way of learning.Description of games and their classification.Learning about a child through play.Using games in class.Games in teaching the Czech language and composition in forms 2- 5 of basic school.Games in teaching the Czech language and literary education in forms 2- 5 of basic school

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Demonstration, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The subjekt presents interesting teaching methodes and mode sof work with a concrete extract of creative, problem and entertaining practise of reaching langure, style, fading and literature in the first grade classes a tan elementary school.
Providing the groundwork for further creativity, developing the ability to teach the subject matter creatively.
Prerequisites
Developing the ability to teach the subject matter creatively.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of creative work (musical, visual, literary), Interview

Producing original exercises.
Recommended literature
  • Bean, R.:. Jak rozvíjet tvořivost dítěte. Praha, Portál 1995.
  • Hubáček, Jar. a kol.:. Čeština pro učitele. Opava, 1996.
  • Jůva, V.:. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. Brno, Paido 1997.
  • Křivánek, Z.:. Cvičení k didaktice prvopočátečního čtení a psaní. Praha 1991.
  • Lokšová, I., Lokša, J.:. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha, Portál 1999.
  • Petty, G.:. Moderní vyučování. Praha, Portál 1996.
  • Pišlová, S.:. Jazykové hry. Praha, Fortuna 2008.
  • Roztočilová, O.- Janáčková, B.:. Intenzifikace vyučování v hodinách českého jazyka, čtení a literární výchovy na 1. stupni ZŠ. Ústí nad Labem 1989.
  • Víška, V., Nováková, L.:. Čeština nás baví. Praha, Triton 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: -