Course: Czech Literature of the 19th Century

« Back
Course title Czech Literature of the 19th Century
Course code KBH/ISD
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Schacherl Martin, doc. PhDr. Ph.D.
 • Zelenka Miloš, prof. PhDr. DrSc.
Course content
1. Introduction, 2.-14. various texts from following theme will be choosen to interpretation: the cultural concept of patriotic romanticism; Jungmann's generation (poetry, prose, drama); subjective romanticism; literary work of K.H. Mácha; Biedermeier in the works of J. K. Tyl., K. J. Erben and B. Němcová; Havlíček's works; Group of the Máj almanac (1858), poetry and prose; two shapes of 'parnasisms ' in the Czech literature; the 'Lumír' and 'Ruch' model of culture and literature; variations in realistic prose; historical prose; 14. variations of realisms (naturalism, impresionism).

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The course is based on the interpretation of the crucial literary works of Czech literature of the 19th century. Literary-theoretical knowledge and skills will be deepened and used to better comprehension of the texts.
Ability of the analyses of the text structure and literary-historical interpretation regarded to comprehension of the basic teoretical concepts (Structuralism, Hermeneutics, Possible Worlds Semantics, Naratology etc.).
Prerequisites
The course presupposes basic knowledge of Czech Language and Literature.

Assessment methods and criteria
Written examination, Essay, Student performance assessment

Active participation in the class discussion.
Recommended literature
 • Červenka, M.:. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha, Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X.
 • Červenka, M.:. Významová výstavba literárního díla.
 • Doležel, L.:. Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0735-2.
 • Hroch, M.:. Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Mladá fronta, Praha 1999. ISBN 80-204-0809-6.
 • Jankovič, M.:. Cesty za smyslem literárního díla. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1013-2.
 • Kořalka, J.:. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815 - 1914. Praha 1996.
 • Schmidt, W.:. Narativní transformace. Brno ; Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004. ISBN 80-85778-41-6.
 • Viktora, V.:. K pramenům národní literatury. Fraus, Plzeň 2003. ISBN 80-7238-292-6.
 • Wolf, J.:. Antropologie pro každý den. Praha : ARSCI, 2004. ISBN 80-86078-42-.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in Czech language and literature (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: -