Course: Czech Literature of the 19th Century I

« Back
Course title Czech Literature of the 19th Century I
Course code KBH/IXSB1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Zelenka Miloš, prof. PhDr. DrSc.
Course content
1. General features of 1770-1856 culture and literature; 2. the characterisation and periodisation of the Czech Revival Period; 3. the period of Enlightenment, rationalism, classicism; 4. Dobrovský's generation; 5. the cultural concept of patriotic romanticism; 6.-7. Jungmann's generation (poetry, prose, drama); 8. subjective romanticism; 9. literary work of K.H. Mácha; 10. romanticism of Mácha's contemporaries; 11.-13. the characterisation of Biedermeier; Biedermeier in the works of J. K. Tyl., K. J. Erben and B. Němcová; 14. Havlíček's modification of the Revival model.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The lecture maps the changes in directions, styles, functions and genres in Czech literature of 1770-1856, especially in the context of European literature as a whole. It will focus on the diffusion of components of topical artistic styles in literary works and on the on the formation and modification of national model of culture and literature.
Broad survey of literature and main tendencies of this period and special literature. Ability of interpretation of crucial literary works.
Prerequisites
The course presupposes basic knowledge of Czech Language and Literature.

Assessment methods and criteria
Written examination

Active partipation in the lecture.
Recommended literature
  • Bojtár, E.:. "Vysmívali sme si vlasť a národ ?" Osvietenstvo a romantizmus v stredo- a východoevropskych literatúrach. Ústav svetovej literatury SAV, Bratislava 2010. ISBN 978-80-8095-060-6.
  • Cornis, M.-Pope-Neubauer, J. (eds.):. History of the Literary Cultures of East-Central Europe I, Amsterdam-Philadelphia 2004.
  • Haman, A.:. Trvání v proměně. Česká literatura 19. století. Praha, Arsci 2007. ISBN 978-80-86078-71-7.
  • Holý, J. - Janáčková, J. - Lehár, J. - Stich, A.:. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998. ISBN 80-7106-308-8.
  • Macura, V.:. Znamení zrodu : české národní obrození jako kulturní typ. Praha-Jinočany, H & H 1995. ISBN 80-85787-74-1.
  • Štěpánek, V.:. Karel Hynek Mácha. Melantrich. Praha 1984.
  • Štěpánek, V.:. Z dějin obrozenecké literatury. Československý spisovatel, Praha 1988.
  • Vodička, F. (ed.):. Dějiny české literatury II, Literatura národního obrození. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd, 1960.
  • Vodička, F.:. Počátky krásné prózy novočeské. Praha-Jinočany, H & H 1994. ISBN 80-85787-62-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in Czech language and literature (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter