Course: Slovac language II

« Back
Course title Slovac language II
Course code KBH/SOZ2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pokorný Milan, PhDr. Ph.D.
Course content
Czech-Slovak context - its historical, political and cultural aspects. Syntax: sentence segmentation, sentence constructions. Phonetics: The acoustic aspect of Slovak, prosodic qualities of speech. The system of Slovak vowels. The principles of Slovak orthography. The differentiation of Slovak vocabulary. The systematics of word classes. Dialectology. Linguistic and literary development after 1945. Trends of development evident after 1989. Theory of translation, specific issues of translatology within the Czech-Slovak context.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
This course introduces students to the main lines of development in Slovak literature, focusing on the tradition of Slovak literary scholarship and its specific qualities in relation to Czech literary scholarship. Emphasis is placed on students' understanding of the Czech-Slovak interliterary community: historical survey, conceptions and areal linkage.
A good grasp of grammatical categories in contemporary standard Slovak; a general understanding of major dialect groups in Slovakia. Familiarity with the traditions of Slovak linguistic and literary scholarship, and its specific relations with the Czech scholarship (emphasis on the communicative aspects, stylistics, genology and theory of interliterary process). A basic understanding of the issues of the Czech-Slovak interliterary community; a historical overview; conceptions; areal linkage.
Prerequisites
Introduction to the study of literature Introduction to the study of the Czech language Czech literature 19th-century

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Interview, Systematic student observation

Reading Slovak texts in the original; translating prose and poetry; practice in spelling and stylistics. Oral presentation on a given theme. Producing a differential dictionary based on reading original texts. A good knowledge of required literature.
Recommended literature
 • Hochel, Igor. Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava, 2007.
 • Chmel R. a kol. Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia. Bratislava, 2006.
 • Káčala Ján. Slovenčina v literárnej praxi. Martin, 2006.
 • Kol. autorů. Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava-Martin, 2001.
 • Krajčovič R., Žigo P. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava, 2002.
 • Marčok. V. a kol. Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava, 2006.
 • Mistrík J. Gramatika slovenčiny. Bratislava, 2003.
 • Navrátil L., Šimurka J. Praktická príručka slovenského pravopisu. Nitra, 2002.
 • Paulíny, E. Krátka gramatika slovenská. Bratislava, 2001.
 • Reis, V.-Kintnerová, J. Kultura mezi Čechy a Slováky. Praha, 2006.
 • Štolc J. Slovenská dialektológia. Bratislava, 1994.
 • Valček, P. Slovník literárnej teórie. Bratislava, 2006.
 • Vaňko J., Kralčák, ľ., Kráľ Á. Slovenčina na počiatku 21. storočia. Nitra, 2007.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in Czech language and literature (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer