Course: Mother tongue - morphology

« Back
Course title Mother tongue - morphology
Course code KBH/TVAP
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Schacherl Martin, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Morphology. The system of word formation, derivation. Word classes. Declensional types in Czech language. Grammatical categories of nouns. Grammatical categories of verbs. Verbal forms. The basic terms of word formation. Word formation through compounding.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Monitoring, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the subjekt is to give a theoretical knowledge of the morphological systém of Czech and the skills needed to a morphological analysis of texts with regard to the work of an elementary school teacher.
Practising the ability to approach creatively tasks in morphology and word formation.
Prerequisites
The ability tackle tasks in morphology and word formation.

Assessment methods and criteria
Written examination, Student performance assessment

Written test.
Recommended literature
  • Sbírky cvičení pro studující učitelství českého jazyka.
  • Čechová, M. a kol.:. Komplexní jazykové rozbory. SPN, 1996 . ISBN 80-85937-27-1.
  • David, M.:. Tvoření slov v češtině. České Budějovice, 1999.
  • David, M.:. Základy české morfologie. České Budějovice, 1993.
  • Grepl, M., Karlík, P.:. Cvičení z českého jazyka. Slovní druhy (s klíčem). Brno, 1995.
  • Hartmannová, V.:. Procvičujeme jazykové rozbory. Olomouc, 1992.
  • Hubáček, Jar. a kol.:. Čeština pro učitele. Odry, 2010. ISBN 978-80-86041-37-7.
  • Karlík, P.-Nekula, M.-Rusinová, Z.:. Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1996.
  • Melichar, J., Styblík, V.:. Český jazyk. Přehled učiva základní školy. Praha, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter