Course: Basic Facts of Russia I

« Back
Course title Basic Facts of Russia I
Course code KBH/ZRR1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech, Russian
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
Course content
1. Russion Federation on the world map, area, borders. - 2. Historical and geographical development, time zones. - 3. Relief, natural zones, flora and fauna, climatic conditions. - 4. Water resources, ports. - 5. Demographic and socio-economic characteristics, nations and nationalities. - 6. Political system, state system (constitution, state symbols, etc.). - 7. Administrative map (parts of the RF). - 8. Religion, state holidays, the most famous Russian figures. - 9. Main cities, meaning of Moscow and St. Petersburg, liaison between city and country. - 10. Mineral resources, fuel and energy complex. - 11. Economy - industry (incl. power engineering), commerce and agriculture, ecological situation. - 12. Economical regions, transport system. - 13. Army, weapon complex. - 14. Educational system, science and technology, top technologies and inventions.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Monitoring
Learning outcomes
The aim of this course Basic Facts of Russia I. (lecture and seminar) is to get the students familiar with the basic characteristics regarding Russia, e. g. its geographical location, physical and socio-economic geography, demography, state system and symbols, main cities, transport, natural resources, economy etc. The course includes the work with different thematic materials, students' presentations of selected topics based on the course literature, the discussion on the topical issues regarding Russia, the talk with interesting figures dealing with Russia. The course is run in the Czech language.
The students will be able to analyse, interpret and understand the basic characteristics of contemporary Russia, e. g. its geographical, demographic, political and other features.
Prerequisites
No determining courses. The course presupposes the knowledge of the Czech language. The basic knowledge of the Russian language is advantageous, but not required.

Assessment methods and criteria
Written examination, Student performance assessment, Systematic student observation

- presentation of the selected topic of a studied text from the bibliography of the course (chapter or work) - active participation in the seminar (e. g., during the discussion) - passing the credit test - max. 2 absences
Recommended literature
 • Actual information from the Russian and Czech media (press - e. g. from The Economic Newspaper Daily, TV, Internet)..
 • Aktuální informace z ruských i českých médií (tisku - např. z Hospodářských novin, TV, in-ternetu).
 • Bolshaja encyklopedija Rossiji. Eksmo, Moskva 2008. ISBN 978-5-699-25954-0.
 • Bolshaja rossijskaja encyklopedija. Rossija. BRE, Moskva 2004. ISBN 5-85270-326-5.
 • http://www.aif.ru/.
 • http://www.czech.mid.ru/cz/.
 • http://www.komorasns.cz/.
 • http://www.mid.ru.
 • http://www.politicalresources.net/russia3.htm.
 • http://www.rckomora.eu.
 • http://www.ruskodnes.cz.
 • www.gazeta.ru.
 • www.rbn.ru.
 • Baar, V.:. Decentralizační a dezintegrační procesy v Ruské federaci v 90. letech minulého století. OU, Ostrava 2005. ISBN 80-7368-141-2.
 • Bacon, E.:. Contemporary Russia. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006. ISBN 0-333-77202-4.
 • Beljanko, O. E., Trušina, L. B.:. Russkije s pervogo vzgljada. Russkij jazyk. Kursy, Moskva 2008. ISBN 978-5-88337-020-4.
 • Bykovskij, V. A.:. Dikij Zapad i Zapadnaja Sibir. Rossija i Amerika: licom k licu. Basko, Jekatěrinburg 2007. ISBN 978-5-91356-045-2.
 • Černohous, A.:. Jak přežít v Rusku. Kitěž 2, Olomouc 2006. ISBN 80-903700-0-4.
 • Dimbleby, J.:. Russia. A Journey to the Heart of a Land and its People. BBC Books, Great Britain 2009. ISBN 9781 846 07673 2.
 • Dvořák, L.:. Nové Rusko. Jota, Brno 2000. ISBN 80-7217-126-7.
 • Fozikoš, A., Reiterová, T.:. Reálie rusky mluvících zemí. Fraus, Plzeň 1998. ISBN 80-85784-76-9.
 • Georgijeva, T. S.:. Russkaja kultura: istorija i sovremennosť. Jurajt-M, Moskva 2001. ISBN 5-94227-073-2.
 • Gregor, J.:. Rusko dnes - země kontrastů (I.). Auspicia, 6, 2009, č. 1, 127-131. ISSN 1214-4967. http://vsers.cz/wp-content/uploads/2012/10/Auspicia-1-2009.pdf.
 • Gregor, J.:. Rusko dnes - země kontrastů (II.). Auspicia, 6, 2009, č. 2, 170-176. ISSN 1214-4967. http://vsers.cz/wp-content/uploads/2012/10/Auspicia-2-2009.pdf.
 • Gregor, J., Šafránková, M.:. Rusko členem EU? (historické, kulturní, geopolitické a socioekonomické aspekty. VŠERS, České Budějovice 2010. ISBN 978-80-86708-93-5.
 • Jonas, S. et al.:. 100 divů Ruska: historie, kultura a přírodní krásy největší země světa. Rebo, Čestlice 2008. ISBN 978-80-7234-854-1.
 • Karavanova, N. B.:. Illjustrirovannaja encyklopedija: Rossija / The Illustrated Encyclopedia: Russia. Eksmo, Moskva 2009. ISBN 978-5-699-31620-5.
 • Kavan, Š.:. Život a válka pod Kavkazem. České Budějovice 2003. ISBN 80-239-0324-1.
 • Korostenskij, J.:. Istorija Rossii. Raduga-PRESS, Kirov 2014. ISBN 978-5-906544-41-4.
 • Kovaříková, L., Jon, M.:. S Luckou a Michalem kolem zeměkoule. I. část. Z Čech až do země vycházejícího slunce. Cykloknihy, Plzeň 2003. ISBN 80-902661-9-3.
 • Malia, M. E.:. Russia under Western Eyes: from the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Harvard University Press, Cambridge, MA 1999. ISBN 978-0-674-78120-7.
 • Malia, M. E.:. Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991. Argo, Praha 2004. ISBN 80-7203-566-5.
 • Manková, N.:. Čítanka z dějin ruské kultury. ZČU, Plzeň 1998. ISBN 80-7082-488-3.
 • Moynahan, B.:. Rusko 20. století: dějiny slovem i obrazem. Svoboda, Praha 1995. ISBN 80-205-0486-9.
 • Orlov, A. S. et al.:. Osnovy kursa istorii Rossii. Prospekt, Moskva 2015. ISBN 978-5-392-16370-0.
 • Orlova, N., Vágnerová, M., Kožušková, M.:. Klass! Ruština pro střední školy: učebnice a pracovní sešit. Díly 1.-3. Klett, Praha 2010-2012. ISBN 978-80-7397-032-1 (1. díl), 978-80-7397-066-6 (2. díl), 978-80-7397-067-3 (3. díl)..
 • Pospíšil, I., Šaur, J. (eds.):. Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991): jazyk, literatura, dějiny kultury. MU, Brno 2012. ISBN 978-80-210-5904-7.
 • Primakov, J. M.:. Svět bez Ruska? Ottovo nakladatelství, Praha 2010. ISBN 978-80-7360-951-1.
 • Procházková, P.:. Aluminiová královna: rusko-čečenská válka očima žen. NLN, Praha 2005. ISBN 80-7106-730-X.
 • Procházková, P.:. Novinářka na divokém východě. Portál, Praha 1998. ISBN 80-7178-261-0.
 • Putna, M. C. - Zadražilová, M.:. Rusko mimo Rusko. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991. II. díl. Petrov, Brno 1994. ISBN 80-85247-53-4.
 • Putna, M. C.:. Rusko mimo Rusko. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991. I. díl. Petrov, Brno 1993. ISBN 80-85247-45-3.
 • Romancov, M. et al.:. Jižní Kavkaz v bezpečnostní perspektivě. Metropolitan University Prague Press, Praha 2013. ISBN 978-80-86855-90-5.
 • Sergejeva, A. V.:. Kakije my, russkije? 100 voprosov - 100 otvetov. Russkij jazyk, Moskva 2006. ISBN 5-88337-111-6..
 • Sergejeva, A. V.:. Russkije: stereotipy povedenija, tradicii, mentalnosť. Nauka - Flinta, ?oskva 2010. ISBN 978-5-89349-62.
 • Skokan, L.:. Reálie Ruska. Fortuna, Praha 2009. ISBN 978-80-7373-076-5.
 • Solovjev, V. M.:. Tajny russkoj duši. Voprosy. Otvety. Versii. Russkij jazyk, Moskva 2003. ISBN 5-88337-029-2.
 • Stěpanova, L., Vychodilová, Z.:. Reálie ruské pravoslavné církve. UP, Olomouc 2013. ISBN 978-80-244-3515-2.
 • Stěpanova, L., Vychodilová, Z.:. Reálie současného Ruska. UP, Olomouc 2011. ISBN 978-80-244-2855-0.
 • Šámal, Z.:. Objektiv z Ruska. Radioservis, Praha 2009. ISBN 978-80-7404-003-0.
 • Šimánek, L.:. Rusko. Země plná překvapení. Action-press, Rtyně v Podkrk. 2004. ISBN 80-239-2221-1.
 • Šťáhlavský, D.:. Rusko mezi řádky. Radioservis, Praha 2000. ISBN 80-86212-14-9.
 • Švankmajer, M. et al.:. Dějiny Ruska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010. ISBN 978-80-7422-026-5.
 • Tokareva, N. D.:. Rossija i russkije. Feniks, Dubna 2004. ISBN 5-9279-0046-1.
 • Verbin, J.:. Čechija, kotoruju vy ne znajete. Češskije Budejovice 2003.
 • Volskaja, N. P. et al.:. Možno? Nelzja? Praktičeskij minimum po kulturnoj adaptacii v russkoj srede. Russkij jazyk. Kursy, Moskva 2011. ISBN 5-88337-028-4.
 • Zubov, A. B. (ed.):. Dějiny Ruska 20. století - díl I. Argo, Praha 2014. ISBN 978-80-257-0921-4.
 • Zvěřina, V.:. Cesta na Jenisej. Euromedia Group, Praha 2008. ISBN 978-80-242-2251-6.
 • Želvis, V. I.:. Rusové: xenofobní průvodce. XYZ, Praha 2009. ISBN 978-80-7388-203-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Foreign Languages for European and International Trade - Russian (3) Category: Philological sciences - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in Czech language and literature (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in Czech language and literature (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in Czech language and literature (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in Czech language and literature (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter