Course: Methods of Nature Excursions

« Back
Course title Methods of Nature Excursions
Course code KBI/DID05
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester -
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Petr Jan, PhDr. Ph.D.
 • Dvořáčková Simona, Mgr. Ph.D.
Course content
Classification of the excursions by various criteria. Organisation of several parts of the excursion. Preparation and realization of the excursion.

Learning activities and teaching methods
Skills training, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Acquirement of the skills in preparation and realisation of science excursion and understanding their importance for science teaching are objectives of this subject.
Skills for preparation of the excursion with selected subject matter.
Prerequisites
no

Assessment methods and criteria
Essay, Student performance assessment

Preparation of the excursion with selected subject matter.
Recommended literature
 • http://www.geofond.cz.
 • Altmann A.:. Metody a zásady ve výuce biologie, SPN Praha. 1975.
 • Altmann A.:. Organizační formy ve výuce biologii, -SPN Praha. 1972.
 • Altmann A.:. Přírodniny ve vyučování biologii a geologii,,-SPN Praha. 1975.
 • Čížek F., a kol.:. Úvod do speciálních didaktik přírodovědných předmětů.-PřF UK Praha. 1978.
 • Dvořák F. a kol.:. Základy didaktiky biologie.-UJEP Brno. 1982.
 • Hrubý I.:. Výchova k ochraně životního prostředí Přír. Vědy Šk. XXIII/1971-72, 362-364. 1972.
 • Kočárek E.:. Exkurze-významná organizační forma výuky geologie. Přír. Vědy Šk., XXXI/1979-80, 291-294. 1980.
 • Kočárek E., Pavlíček V.:. Úvod do všeobecné didaktiky geologie.-PF JU Č. Budějovice. 1990.
 • Maňák J., Švec V.:. Výukové metody. Paido, Brno. 2003.
 • Pauk F., Bican J.:. Praktická cvičení z mineralogie a petrografie.-SPN Praha. 1978.
 • Stoklasa J. a kol.:. Vytváření didaktických dovedností učitele biologie.-ÚÚVPP Praha. 1984.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nature and Environmental Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -