Course: Methods of Out-of-school Science Activities

« Back
Course title Methods of Out-of-school Science Activities
Course code KBI/DID06
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Petr Jan, PhDr. Ph.D.
Course content
Biology Olympiad - structures and rules of organization of the competition, preparing and organization of the school level and higher levels. Scientific activities in biology for students of the secondary schools - Biology Olympiad. Other competitions in biology and nature sciences. Activities in the several institutions (e.g. Centres of environmental education etc.)

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Skills training
Learning outcomes
Objective of the subject is completion of the teacher training in the several out-of-school activities in biology and geology.
Student is able to organisation science competitions and out-of-school activities and scientific activities of pupils.
Prerequisites
no

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Student portfolio analysis

Worksheets, protocols and other documents for seminars. Control of set of materials in the end of semester. All materials related to the lessons of science didactics (e.g. seminar theses and essays, projects, literature reviews etc.) are summed at the preservice teacher's portfolio which reflects professional skills and experience.
Recommended literature
 • Čeřovský J., Záveský A.:. Stezky k přírodě. SPN Praha. 240 s. 1989.
 • Haigh G.:. Out-of-school activities. London, Pitman & Sons. 1974.
 • Hederer J.:. Životní prostředí a výchova. Praha, Portál. 1994.
 • Máchal A.:. Špetka dobromysli: kapitoly z praktické ekologické výchovy. Brno, Ekocentrum. 1996.
 • Myslivcová J.:. Kapitoly z teorie školní a mimoškolní výchovy. Ostrava, Pedagogická fakulta. 1989.
 • Petty G.:. Moderní vyučování. Praha, Portál. 2006.
 • Pike G., Selby D.:. Cvičení a hry pro globální výchovu 1. Praha, Portál. 2000.
 • Pike G., Selby D.:. Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Praha, Portál. 2000.
 • Píšová, M. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8..
 • Ryan J.:. Planning out-of-school education for development. Paris: UNESCO.
 • Řehák B.:. Vycházky do přírody. SPN Praha. 243 s. 1968.
 • Silberman M.:. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha, Portál. 1997.
 • Záhora O.:. Základní otázky teorie mimoškolské výchovy a vzdělávání. Praha, Horizont. 1988.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in natural history (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Secondary Schools Teacher Training in Biology (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nature and Environmental Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Secondary Schools Teacher Training in Biology (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer