Course: Environmental education - training I

« Back
Course title Environmental education - training I
Course code KBI/ENV03
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Papežová Nikola, Mgr. et Mgr.
  • Ditrich Tomáš, doc. RNDr. Ph.D.
Course content
1. Obligatory first/opening lesson. 2. Course.

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Methods and forms of teaching environmental education and integrating environmental education in all school's subjects; adventure activities; creating positive relation to nature. Practice and application of many mainly activities in open air in centres for environmental education. Group-work and projects. Work with products of nature (non/living things).
The students become acquainted with techniques and methods of the outdoor education, master the outdoor teaching, learn connecting the knowledge of different subjects with environmental and education and obtain the basic experience - know-how to make environmental programs.
Prerequisites
no

Assessment methods and criteria
Interview, Systematic student observation, Student portfolio analysis

90% attendance/present at the course, involvement in the activities, processing and presentation an environmental activity.
Recommended literature
  • Burešová, K., aj.:. Hurá z lavic do přírody.. 2., 3. díl. Brno: 1996, 2001.
  • Guthová, Z., aj.:. Výchova ekologického spotřebitele.Č. Krumlov: Šumava, 2002.
  • Kolektiv autorů:. Pojďme na to od lesa. Příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky. Vimperk: Správa NP a CHKO.
  • Máchal, A.:. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek, 2000.
  • Neuman, J.:. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Prah: Portál, 1999.
  • Pike, G., aj.:. Cvičení a hry pro globální výchovu, 1 a 2. Praha: Portál, 2000.
  • Světlík, P., aj.:. Zvědy ve vlastní zemi. Č. Skalice: A Rocha v ČR, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in natural history (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in natural history (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nature and Environmental Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Physical education and sport 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Secondary Schools Teacher Training in Biology (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in natural history (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): - (2) Category: Physical education and sport 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Secondary Schools Teacher Training in Biology (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in plastic art (one major subjects) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer