Course: Nature nook at school

« Back
Course title Nature nook at school
Course code KBI/KZP
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester -
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Petr Jan, PhDr. Ph.D.
Course content
Theoretical grounds for nature nook. Preparation of the hardware, recommended location at school Recommended organisms for short-time and long-time nature nook Management of the nature nook Concept of use of nature nook in the science teaching Rules of law and ethical rules (CITES, law of the Czech Republic etc.)

Learning activities and teaching methods
Monitoring, Demonstration, Skills training
Learning outcomes
Acquirement of the skills in preparation and realisation of nature nook at school and at after-school institutions is objectives of this subject.
Student will be able to prepare and realize of nature nook at school and at after-school institutions.
Prerequisites
no

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's work activities (technical works)

Preparation and realization of project of nature nook with concept of its´ use in the science teaching.
Recommended literature
 • Altmann A., Lišková E.:. Praktikum ze zoologie. SPN, Praha. 1979.
 • Altmann A.:. Přírodniny ve vyučování biologii a geologii,,-SPN Praha. 1975.
 • BRUINS E.:. Encyklopedie teraristiky. REBO Prod., Praha. 1999.
 • Hadač E. a kol.:. Praktická cvičení z botaniky. Praha, SPN. 1967.
 • Molish H., Biebl R.:. Praktická cvičení a pokusy s rostlinami bez přístrojů. Praha, SPN. 1975.
 • NOVÁK, K. a kol.:. Metody sběru a preparace hmyzu. Academia. Praha. 1969.
 • Papáček M., Slipka J.:. Úvod do odborné práce (pro posluchače učitelství biologie). PF Č. Budějovice. 88 s. 1997.
 • ŠTRAUB R., NIEDL, J.:. Teraristika v koutku živé přírody. SPN. Praha. 1971.
 • VODÁKOVÁ J. akol.:. Pěstitelské práce. SPN, Praha. 1990.
 • WINKLER J. R.:. Sbíráme hmyz a zakládáme entomologickou sbírku. SZN, Praha. 1974.
 • ZEDKA V., LUCKÝ Z.:. Akvaristika v koutku živé přírody. SPN, Praha. 1964.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nature and Environmental Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -