Course: School garden in education

« Back
Course title School garden in education
Course code KBI/SZV
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vácha Zbyněk, Mgr. Ph.D.
 • Chmelová Štěpánka, Ing. Ph.D.
 • Ryplová Renata, RNDr. Ph.D.
Course content
1. School garden. 2. Plant growing 1. 3. Plant growing 2. 4. Biotope habitat 1. 5. Biotope habitat 2. 6. Experiments and observation in the garden 1. 7. Experiments and observation in the garden 2. 8. Animals in the school garden. 9. Use of the school gardens in practice 1. 10. Use of the school gardens in practice 2. 11. Inquiry based learning. 12. Global and environmental themes in the garden. 13. Use of cultivated plants. 14. Conclusion and summary of the course.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Monitoring, Demonstration, Skills training, Laboratory
Learning outcomes
Students will acquire basic competences for the teaching of science disciplines in the environment of school gardens. This course provides students with the basics of necessary knowledge, skills and habits for their further professional activities in the field of garden pedagogy. This course takes place mainly in the educational garden of the Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice.
The student will acquire the skills for using of the school garden in pedagogical practice and an overview of the possibilities for using of the school garden within the interdisciplinary relations.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

The student is prepared to put a garden pedagogy into the practice at basic school.
Recommended literature
 • Burešová a kol. (2007). Učíme se v zahradě. Chaloupky o.p.s. Kněžice, 443 s.
 • Hewittová S. (2002). Zábavné pokusy v přírodě. Fragment Praha, 112 s. ISBN 80-7200-641-X.
 • Chmelová Š. (2010). Pěstitelství na ZŠ I. Didaktika výuky. JU Č. Budějovice, 115 s. ISBN 978-80-7394-221-2.
 • Křivánková D. (2011). Praktická péče o školní zahradu společně se žáky. Chaloupky o.p.s, TRIFOIL Jihlava, s. ISBN: 978-80-906417-0-9.
 • Nymphiusová J. a R. Trust (1999). Malý zahradník . Svojtka Praha, 47 s. ISBN 80-7237-168-1.
 • Pike G. a Selby D. (2002). Cvičení a hry pro globální výchovu 1. Portál Praha, 253 s. ISBN 80-7178-369-2.
 • Vácha Z. (2015). Didaktické využití školních zahrad v České republice na primárním stupni základních škol. Scientia in Educatione 6(1), 2015 p. 80-90. ISSN 1804-7106. Dostupné na: www.scied.cz/index.php/scied/article/download/143/142.
 • Vodáková J. a kol. (2011). Pěstitelské práce - praktické náměty pro výuku tematického okruhu Pěstitelské práce, chovatelství. Dobrá Škola, Raabe Praha, 22 s. ISBN 978-80-86307-34-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in natural history (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in natural history (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in natural history (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer