Course: Selected problems of Biology didactics II

« Back
Course title Selected problems of Biology didactics II
Course code KBI/VPDP2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Rokos Lukáš, Mgr. Ph.D.
Course content
Theoretical information about selected teaching methods and forms considered as current and innovative trends to biology education, including specific examples. Understanding of historical development selected methods and forms, acquirement of their principles and understanding of their possibilities and limits. The accent is put on the practical students' activity - own proposal of activities and their implementation into the practice under the supervision of didactics. Discussion about the created materials.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The subject is focused on broadening of continuous teacher's training. Students will solve practical questions related to Biology didactics at elementary schools. They will design own activity or task under the supervision of didactics from the department and the activity or task will be performed at the elementary school collaborating with the Department of Biology. The student will learn how to prepare tasks (e.g. with respect to principles of inquiry-based scientific teaching, problem solving or other innovative teaching forms and methods used at current Biology didactics).
student acquire knowledge and skills for prepapration and implementation of selected teaching methods and forms in biologie lessons - students is able to use different teaching methods and activities in education process or in out-of-school settings - student is able to organize inquiry-based teaching, group activities and use activating and discussion methods - student is able to solve all requirements of science education (realted to National Framework Documents)
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Colloquium

- Students' attendance to seminars (min. 80 %) - Implementation of own activity with pupils at selected elementary school - Evaluation of implementation of the activity during colloquium
Recommended literature
 • NATIONAL RESEARCH COUNCIL (2000). Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. Washington, D.C.: The National Academies Press.
 • On-line katalogy knihoven.
 • ALTMANN, A. (1975). Metody a zásady ve výuce biologii. Praha: SPN.
 • FISHER, R., & BALCAR, K. (2004). Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál.
 • FLICK, L., & LEDERMAN, N. (2004). Scientific inquiry and nature of science: implications for teaching, learning, and trachet education. Dordrecht: Kluwer.
 • MAŇÁK, J. (1994). Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.
 • PAPÁČEK, M., ČÍŽKOVÁ, V., KUBIATKO, M., PETR, J., & ZÁVODSKÁ, R. (2015). Didaktika biologie: didaktika v rekonstrukci. In I. Stuchlíková & T. Janík (Eds.), Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy (225 - 257). Brno: Masarykova univerzita.
 • PAPÁČEK, M. (2010). Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování: sborník příspěvků semináře 25. a 26. března 2010. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.
 • PAVLASOVÁ, L. (2013). Přehled didaktiky biologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
 • PETR, J. (2014). Možnosti využití úloh z biologické olympiády ve výuce přírodopisu a biologie - inspirace pro badatelsky orientované vyučování. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.
 • ŘEHÁK, B. (1967). Vyučování biologii (na základní devítileté škole a střední všeobecně vzdělávací škole). Praha: SPN.
 • TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., & DVOŘÁKOVÁ, M. (2009). Učíme v projektech. Praha: Portál.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in natural history (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer