Course: Motivational Interviewing

« Back
Course title Motivational Interviewing
Course code KCHP/KMORO
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Elich Markéta, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Interview, Seminar work

Recommended literature
  • H. Papežová. Motivační terapie v léčbě poruch příjmu potravyČeská a slovenská psychiatrie, 96, 8, 2000, 397?401..
  • H. Papežová, R. Uher. Motivační terapie u poruch příjmu potravy II. Klinické ukázky a nástroje. Česká a slovenská psychiatrie, 98, 1, 2002, s. 28?32..
  • J. Soukup, H. Papežová. Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování. Postgraduální medicína, suppl., 8, 5, 2006, s. 17?22..
  • W. R. Miller, S. Rollnick. Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. Tišnov, Sdružení SCAN, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter