Course: Psychology of Interpersonal Communication

« Back
Course title Psychology of Interpersonal Communication
Course code KCHP/KPMKO
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Diallo Karolina, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Course content
1) Aspect of verbal communication 2) Non-verbal communication 3) Pathology in communication

Learning activities and teaching methods
Demonstration
Learning outcomes
Give information about interpersonal communication under interpersonal relations.
Learn to form social relations due to effective communication.
Prerequisites
Parallel studies of the social psychology.

Assessment methods and criteria
Oral examination, Student portfolio analysis

Recommended literature
  • Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha. 1998.
  • Ivo Plaňava. Průvodce mezilidskou komunikací přístupy - dovednosti - poruchy. Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN 80-247-0858-2.
  • Křivohlavý, J.:. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda, 1995.
  • Stanislav Kratochvíl. Základy psychoterapie. Portál, Praha, 2002. ISBN 80-7178-657-8.
  • Vybíral, Z. Co, čím, jak a s kým komunikujeme. Hradec Králové : Gaudeamus. 1999..
  • Vybíral, Z.:. Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.
  • Watzlawick, P., Bavelasová, D., Jackson, D. Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy. Praha : Konfrontace, 1999..
  • Zbyněk Vybíral. Psychologie komunikace. Portál, Praha, 2005. ISBN 80-7178-998-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Theology (2012) Category: Philosophy, theology 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter