Course: Special Areas of Pastoral Work

« Back
Course title Special Areas of Pastoral Work
Course code KCHP/KSOP
Organizational form of instruction Not filled in
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Maryšková Jana
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Demonstration, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Prerequisites
KPT/KFUPT

Assessment methods and criteria
Colloquium

Recommended literature
 • Ambros, P. Svátostná pastorace v českém sekulárním kontextu.. 2014.
 • Maryšková, J. Duchovní péče v mimořádných situacích (Notfallseelsorge) a její praktická a biblickoetická východiska.. Caritas et veritas 2/2017, 2017.
 • Maryšková, J. Nemocniční kaplanství v poločase. Caritas et veritas 2/2015, 2015.
 • Müller-Cyran, A. Tísňová pastorace. Caritas et veritas 1/2012, 2012.
 • Opatrný, A. Pastorace svátostí.. 2015.
 • Opatrný, A. Pastorace zvláštních skupin.. 2014.
 • Opatrný, A. Pastorální teologie pro laiky.. 2016.
 • Opatrný, M. a kol. Teorie a praxe charitativní práce: Uvedení do problematiky, Praktická reflexe a aplikace. 2010.
 • Opatrný, M. a kol. Východiska a perspektivy duchovní služby u policie. 2013.
 • Opatrný, M. Bohatí a mocní jako subjekty sociální pastorace.. Caritas et veritas 2/2013, 2013.
 • Pospíšil, C. V. Teologie služby. 2002.
 • Rahner, K. Praktická teologie a církevní sociální práce.. Caritas et veritas 1/2013, 2013.
 • Šimr, K. Diakonie ve veřejné sféře ? dcera nebo sestra církve?: Církev a diakonie mezi oddělením a přiblížením. Caritas et veritas 1/2017, 2017.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Social and Charity Work (2016) Category: Social sciences - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Theology (2012) Category: Philosophy, theology 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Teacher of Religion and Ethics (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Theology of Ministry (2015) Category: Philosophy, theology 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter