Course: Theology of Ministry

« Back
Course title Theology of Ministry
Course code KCHP/KTES
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šimr Karel, Mgr. Ph.D.
Course content
Introduction in the subject Theology of Ministry, definition of the key concepts. Biblical foundations of the tract. Historical context of diaconia Theological context of diaconia Contemporary approaches to diaconia Forms and identity of diaconia Diaconal ministry Diaconal church Diaconia as organisation

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
This subject is the central course for students of Theology of ministry.
The subject acquaints students with the conception of ministery in christian context. It gives them both biblical and systematic foundations, historical overview and basic knowledge of contemporary situation.
Prerequisites
There are no special presumptions, the subject is concepted as the introduction in the topic.

Assessment methods and criteria
Oral examination

Self study (literature, e-learning). Participation at the lessons.
Recommended literature
 • Benedikt XVL. Deus caritas est. Praha: Paulínky, 2006. ISBN 80-86949-03-6.
 • Congar, Yves J. Za církev sloužící a chudou. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1995.
 • Haslinger, Herbert. Diakonie : Grundlagen für die soziale Arbeit der Kirche. Paderborn : Schöningh, 2009. ISBN 978-3-8252-8397-1.
 • Lienhard, Fritz; Bölle, Adrian. Zur Sprache befreit - diakonische Christologie : theologischer Umgang mit dem Leiden. Neukirchen-Vluyn : Neukirchener Theologie, 2013. ISBN 978-3-7887-2746-8.
 • Martinek, Michael. Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha : JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2008. ISBN 978-80-904137-2-6.
 • Messina Rosario. Dějiny charitativní činnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. ISBN 80-7192-859-3.
 • Mezinárodní teologická komise. Společenství a služba : lidská osoba stvořená k Božímu obrazu. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005.
 • Opatrný, Michal; Lehner, Markus. Teorie a praxe charitativní práce : uvedení do problematiky : praktická reflexe a aplikace. Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7394-214-4.
 • Opatrný, Michal. Sociální práce a teologie : inspirace a podněty sociální práce pro teologii. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. ISBN 978-80-7429-408-2.
 • Pospíšil, Ctirad Václav. Teologie služby : kniha (nejen) pro ty, kdo se věnují křesťanské charitě a diakonii. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002.
 • Šimr, Karel. Trojí diakonie. Evangelická diakonie, křesťanská služba a diakonát v perspektivě teorie sociálních systémů. Brno, 2019.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Theology of Ministry (2015) Category: Philosophy, theology 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Social and Charity Work (2016) Category: Social sciences - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Ethics in Social Work (2013) Category: Social sciences - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer