Course: Seminar of Theology of Helping Professions 1

« Back
Course title Seminar of Theology of Helping Professions 1
Course code KCHP/KTPP1
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Šimr Karel, Mgr. Ph.D.
 • Majerová Kateřina, Mgr.
Course content
statements and diskussion

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
Reflection of variety stream of spirituality inspirational for education, pastoral and social work
reflection of scholary discussion in literature, definiton of concrete streams od spirituality, aplication of variety streams of spirituality in world of education, social and pastoral work
Prerequisites
None.

Assessment methods and criteria
Colloquium

Presenation of 2 statements, active participation on discussion. Deadline for registration of topic of statements: 10/31
Recommended literature
 • Práce s Písmem ve společenství. Praha, 1995.
 • Altrichter M. / Ambros P. / Filipi P. ? Lášek J. B. ? Špidlík T. Otázky české spirituality. Olomouc - Velehrad, 2001.
 • Cozzens D. B. Měnící se tvář kněžství, Reflexe nad krizí kněžské duše. Praha, 2003.
 • Dobhan U. Spiritualita Karmelu. Kostelni Vydří, 1994.
 • Egger W. Radost ze slova Božího. 1991.
 • Fiores S. / Goffi T. (ed.). Slovník spirituality. Kostelní Vydří, 1999.
 • II. vatikánský koncil. Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha, 1995.
 • Jan Pavel II. Christifideles laici, Posynodální apoštolský list o povolání a poslání laiků. Praha, 1990.
 • Jan Pavel II. Pastores dabo vobis, Posynodální apoštolská exhortace o výchově kněží v současných podmínkách. Praha, 1993.
 • Karfíková L. / Křišťan A. / Kuře J. "Život se tvoří z přítomné chvíle?", Česká katolická teologie po druhé světové válce. Brno, 1998.
 • kol. autorů. Františkánské prameny. Řím, 1982.
 • kol. autorů. Saleziánská pastorácia mládeže. Bratislava, 1999.
 • Kongregace pro katolickou výchovu / Kongregace pro klérus. Základní normy pro formaci trvalých jáhnů. Praha, 2002.
 • Kongregace pro klérus. Direktář pro službu a život kněží. Praha, 1995.
 • Kraft H. Slovník starokřesťanské literatury, Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců. Kostelní Vydří, 2005.
 • Opatrný Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti. Kostelní Vydří, 2001.
 • Opatrný Michal. Otázka identity jáhenské služby. Studia theologica 2/2004. České Budějovice, 2004.
 • Pastorační středisko Praha. Služba trvalých jáhnů, Sborník I. Teologický pohled. Praha, 1998.
 • Pastorační středisko Praha. Služba trvalých jáhnů, Sborník II. Zkušenosti a reflexe. Praha, 1998.
 • Pavel IV. Evangelii nuntiandi, apoštolská exhortace o hlásání evangelia. Praha, 1996.
 • Pesch O. H. Druhý vatikánský koncil 1962-1965, Příprava ? Průběh ? Odkaz. Praha, 1996.
 • Planner F. Kněz a jeho poslání. Řím, 1972.
 • Rohr R. / Glanzman L. Duchovní bratři, Muži bible mluví k mužům dneška. Brno, 2005.
 • Rohr R. / Martos J. Cesta divokého muže, Úvahy o mužské spiritualitě. Brno, 2002.
 • Rohr R. / Martos J. Stát se moudrým mužem, Úvahy o mužské spiritualitě. Brno, 2007.
 • Rohr R. Adamův návrat, Mužská iniciace. Praha, 2005.
 • Saklický K. Radost a naděje, Církev v dnešním světě. Kostelní Vydří, 2000.
 • Sheldrake P. Spiritualita a historie, Úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života. Brno, 2003.
 • Zulehner P. M. Církev: Přístřeší duše, Situace a perspektivy dnešní církve. Praha, 1997.
 • Zulehner P. M. MannsBilder, Ein Jahrzehnt Männerentwicklung. Ostfildern, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Social and Charity Work (2016) Category: Social sciences - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Theology of Ministry (2015) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter