Course: Fundamental Theological Ethics 1

« Back
Course title Fundamental Theological Ethics 1
Course code KCHP/KVTE1
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Šrajer Jindřich, doc. Dr. theol.
Course content
1) Introduction into the problems, 2-3) Basic questions (anthropological postulates, unconditional relevance of ethical demand...), 4) Freedom, responsibility (concepts of freedom, human dignity...), 5) Culture and cultures, human rights, (Human being as the culture being, "World-Ethos"), 6) Values, norms, 7) Ethical methodics, argumentation and mediation, 8-9) Old Testament orientation of acting, 10-11) New Testament orientation of acting.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The goal of this course is to introduce the student to the basic ethical themes of theological ethics: anthropological postulates - human specifics, cognition, creativity orientation of life, freedom, responsibility, duty, society and history; characteristics of theological ethics - argumentation, approaches, specifics; Biblical principles of human dignified life (hermeneutics); values, norms.
The student orientates himself in the basic fundamental-ethical questions of christian ethics.
Prerequisites
Philosophical Ethics, Introduction to Theology

Assessment methods and criteria
Interview

Compulsory reading and contents for the exam. The book "Život z víry", contents of the lectures. Home study of recommended literature.
Recommended literature
 • Život z víry.. České Budějovice, 2005.
 • Anzenbacher, A.:. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994.
 • Barton, J. Etika a Starý zákon. Jihlava: Mlýn, 2006.
 • Hanuš, J. Křesťanství a lidská práva.. Vyšehrad CDK, 2002.
 • Häring, B. Láska je víc než přikázání.. Praha: Česká katolická charita, 1971.
 • Hilpert Konrad. Základní otázky křesťanské etiky. Brno, 2017. ISBN 978-80-7325-442-1.
 • Jan Pavel II. Veritatis splendor.. Praha, 1994.
 • Kohák, E. Člověk, dobro a zlo. Praha, 1993.
 • Kohák, E. Pražské přednášky. Vlašim, 1999.
 • Komárková, B. Původ a význam lidských práv.. Praha: SPN, 1990.
 • Küng, H. Světový étos pro politiku a hospodářství. Praha: Vyšehrad, 2000. ISBN 80-7021-327-2.
 • Linville, D. M. Je vše dovoleno?. Praha: Návrat domů, 2003.
 • Ratzinger, J. Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur.. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 80-7195-022-X.
 • Ratzinger, J. Pravda, hodnoty a moc.. Brno: CDK, 1996.
 • Ricken, F. Obecná etika. Praha: OIKOYMENH, 1995.
 • Rotter, H. Osoba a etika.. Brno, 1997.
 • Rotter, H., Wirt, G. (Hrg.). Neues Lexikon christliche Moral.. Innsbruck, 1990.
 • Schnackenburg, R. Všechno zmůže, kdo věří. Kázání na hoře a Otčenáš.. Praha: Vyšehrad, 1997.
 • Skoblík, J. Přehled křesťanské etiky.. Praha, 1997.
 • Sokol, J. Člověk a náboženství. Proměny vztahu člověka k posvátnu.. null. Praha: Portál, 2004. ISBN null.
 • Sokol, J. Pinc, Z. Antropologie a etika.. Praha: Triton, 2003.
 • Sokol, J. Slovník filosofických pojmů.. Praha: Vyšehrad, 1998.
 • Thompson, M. Přehled etiky.. Praha: Portál, 2004.
 • Tresmontant, C. Bible a antická tradice.. Praha: Vyšehrad, 1970.
 • Trojan, J.S. Idea lidských práv v české duchovní tradici. Praha: Oikoymenh, 2002.
 • Weber, H. Všeobecná morální teologie.. Praha: Vyšehrad, 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Theology (2012) Category: Philosophy, theology 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter