Course: Human Protection in Emergency

« Back
Course title Human Protection in Emergency
Course code KCHP/OCMU
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kavan Štěpán, PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Excursion
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Seminar work

Recommended literature
  • Kavan Š., Dostál J. a kol. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při mimořádných událostech v podmínkách Jihočeského kraje. České Budějovice, 2012. ISBN 978-80-87472-41-5.
  • Kavan, Štěpán. Ochrana obyvatelstva I. Studijní texty.. České Budějovice, 2012.
  • Martínek, B.,Linhart, P. Ochrana obyvatelstva modul E, Učební pomůcka pro vzdělávání v oblasti krizového řízení. MV - GŘ HZS ČR. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Social and Charity Work (2016) Category: Social sciences - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter