Course: Theological-Ethical Criteria in Social Work 1

« Back
Course title Theological-Ethical Criteria in Social Work 1
Course code KCHP/TEKS1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Šrajer Jindřich, doc. Dr. theol.
Course content
1) Introduction into the problems; 2-3) Anthropological postulates; 4-5) Freedom, responsibility, culture and cultures, human rights, common basic ethical orientations ("World-Ethos"); 6) Ethical argumentation; 7-9) Biblical principles of human dignified life; 10) Values, norms; 11) Conscience; 12) Guilt, sin - forgiveness.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The goal of this course is to introduce the student to the anthropological and bibilical resources, that make a base for understanding charity, humanity, solidarity and toleration. The course gives an orientation in basic ethical concepts (conscience, norms, value, guilt...); reflects an important factors for the area of social work: human specifics, cognition, creativity, orientation of life, freedom, responsibility, duty, society and history; informs the student about the Ethical Code of Social Workers.
The graduated student is apprised of the anthropological and bibilical recourses, that make a base for understanding charity, humanity, solidarity and toleration. The student orientates himself in the basic ethical concepts (conscience, norms, value, guilt...); reflects an important factors for the area of social work: human specifics, cognition, creativity, orientation of life, freedom, responsibility, duty, society and history; is apprised of the Ethical Code of Social Workers.
Prerequisites
Philosophical Ethics, Introduction to Social Work, Introduction to Theology

Assessment methods and criteria
Oral examination

Required knowledge for the exam. Attendance at the lectures, home study of recommended literature.
Recommended literature
 • Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří, 2002. ISBN 80-7192-467-9.
 • Život z víry. České Budějovice, 2005.
 • Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha, Academia, 2001.
 • Barton, J. Etika a Starý zákon. Jihlava: Mlýn, 2006.
 • František. Amoris laetitia. Radost z lásky. Posynodální exhortace o lásce v rodině. Praha, 2016. ISBN 9788074502255.
 • Furger, F. Etika seberealizace, osobních vztahů a politiky. Praha. Academia., 2003. ISBN 80-200-1061-0.
 • Hanuš, J. Křesťanství a lidská práva.. Vyšehrad CDK, 2002.
 • Häring, B. Láska je víc než přikázání.. Praha: Česká katolická charita, 1971.
 • Hilpert, K. Základní otázky křesťanské etiky. Brno, 2017. ISBN 978-80-7325-442-1.
 • Huber, W. Etika. Základní otázky života. Praha, 2016. ISBN 978-80-7429-642-0.
 • Kohák, E. Člověk, dobro a zlo. Praha: Ježek, 1993.
 • Kohák, E. Pražské přednášky. Vlašim, 1999.
 • Kohák, E. Svoboda, svědomí, soužití. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004.
 • Komárková, B. Původ a význam lidských práv.. Praha: SPN, 1990.
 • Küng, H. Světový étos pro politiku a hospodářství. Praha: Vyšehrad, 2000. ISBN 80-7021-327-2.
 • Nečasová, M. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. Brno, 2001.
 • Ratzinger. Evropa. Její základy dnes a zítra.. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.
 • Rotter, H. Osoba a etika. Brno, 1997.
 • Rotter, H. Wirt, G. Neues Lexikon der christlichen Moral. Innsbruck, 1990.
 • Sokol, J. Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál, 2004.
 • Sokol, J. Etika, život, instituce. Praha, 2014. ISBN 978-80-7429-223-1.
 • Sokol, J. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha, 1998.
 • Sokol, J. Pinc, Z. Antropologie a etika.. Praha: Triton, 2003.
 • Weber, H. Všeobecná morální teologie. Praha: Vyšehrad, 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Social and Charity Work (2016) Category: Social sciences 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer