Course: null

« Back
Course title -
Course code KFI/7RE
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Klapetek Martin, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Judaism 2. Islam 3. Hinduism 4. Buddhism - Theravada and Mahayana 5. Confucianism 6. Taoism 7. Šinto 8. Japanese Buddhism

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The course deals with World Religions - Judaism, Islam, Hinduism, Buddhism, Tonfucianism, Taoismus, Šinto and Japanis Buddhism. Students get acquainted with modern theories of religious studies.
The students know the questions of world religions.
Prerequisites
no prerequisite

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Test

Student must know the content of lectures and get acquainted with recommended literature.
Recommended literature
 • Cowan, D.E. Sekty a nová náboženství.. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-3163-6.
 • Fujda, M. - Lužný, L. Oddaní Kršny : hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd. Plzeň, 2010. ISBN 978-80-7043-951-7.
 • Keene, M. Světová náboženství. Praha: Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-0983-7.
 • Knotková-Čapková, Blanka. Základy asijských náboženství II.. Praha, 2005. ISBN 80-246-0994-0.
 • Knotková-Čapková, Blanka. Základy asijských náboženství I.. Praha, 2005. ISBN 80-246-0832-4.
 • Lužný, D. Náboženství a moderní společnost. Brno, 1999. ISBN 80-210-2224-8.
 • Lužný, D. Nová náboženská hnutí. Brno, 1997. ISBN 80-210-1645-0.
 • Mácha, P. Hledání středu: světová náboženství v původních textech. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005.
 • Nešpor, Z. - Vojtíšek, Z. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha, 2016. ISBN 978-80-246-3315-2.
 • Partridge, Ch. Encyklopedie nových náboženství : nová náboženská hnutí, sekty a alternativní spiritualita. Praha, 2006. ISBN 80-242-1605-1.
 • Štampach, I. Malý přehled náboženství. Praha: Sursum, 1993.
 • Štampach, I.O. Na nových stezkách ducha.. Praha, 2010. ISBN 978-80-7429-060-2.
 • Štampach, O.I. Náboženství v dialogu. Praha: Portál, 1998.
 • Václavík. D.:. Sociologie nových náboženských hnutí. Brno, 2007. ISBN 978-80-86702-22-3.
 • Vojtíšek, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice.. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-798-1.
 • Vojtíšek, Z. Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Brno, 2009. ISBN 978-80-87127-21-6.
 • Vojtíšek, Z. Nová náboženství a násilí. Praha, 2017. ISBN 978-80-246-2861-.
 • Vojtíšek, Z. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství.. Brno, 2005. ISBN 80-86263-69-X.
 • Waldenfels, H. Světová náboženství jako odpovědi na otázku po smyslu života a světa. Praha: Zvon, 1992. ISBN 80-7113-062-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester