Course: null

« Back
Course title -
Course code KFI/7SK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Erban Vít, PhDr. Ph.D.
Course content
- Concept of culture in the history of European thought - Anthropological theory of culture - Essence of humanity - Anthropogenesis and the genesis of human culture - Genes and culture - Cultural diversity in time and space - Cultures in contact and cultural change

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The course introduces into the theory, use, and aspects of culture as a key concept of anthropological study of man in a wide crosscultural perspective.
Students learn to use the anthropological concept of culture as a key means of study of man in a wide crossculture perspective.
Prerequisites
No prerequisites

Assessment methods and criteria
Oral examination

oral exam
Recommended literature
 • BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Praha : Argo, 1999.
 • BENEŠ, J. Člověk. Praha: Mladá fronta, 1994.
 • BUDIL, I. T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha : Triton, 2003.
 • CRONK, L. That Complex Whole: Culture and Evolution of Human Behavior. Westview Press, 1999.
 • DELSON, E. (ed.). Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory. London : Garland Publishing, 2000.
 • DIAMOND, J. Osudy lidských společností: střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. Praha : Columbus, 2000.
 • DIAMOND, J. Třetí šimpanz: vzestup a pád lidského rodu. Praha, Litomyšl : Paseka, 2004.
 • DUNBAR, R. (ed.). The Evolution of Culture: An Interdisciplinary View. New Brunswick : Rutgers University Press, 2003.
 • EAGLETON, T. Idea kultury. Brno : Host, 2001.
 • EIBL-EIBELSFELDT, I. Člověk - bytost v sázce: přírodopis lidské pošetilosti. Praha: Academia, 2005.
 • FEDER, K. L. - PARK, M. A. Human Antiquity : An Introduction to Physical Anthropology and Archeology. Mountain View : Mayfield Publishing Company, 1997.
 • FOLEY, R. Lidé před člověkem. Praha: Argo, 1998.
 • INGOLD, T. (ed.). Companion Encyclopedia of Anthropology. London and New York : Routledge, 2002.
 • KOMÁREK, S. Lidská přirozenost: od Charlese Darwina po Irenea Eibl-Eibelsfeldta. Praha: Vesmír, 1998.
 • KROEBER, A. L. - KLUCKHOHN, C. Kritický nástin systémů a definic kultury 1.. Brno : Krajské kulturně osvětové středisko Brno, 1969.
 • KROEBER, A. L. - KLUCKHOHN, C. Kritický nástin systémů a definic kultury 2.. Brno : Krajské kulturně osvětové středisko Brno, 1970.
 • KUPER, A. Culture: The Anthropologists' Account. Cambridge : Harvard University Press, 2000.
 • KUPER, A. The Chosen Primate: Human Nature and Cultural Diversity. Cambridge : Harvard University Press, 1994.
 • KVĚTINA, P. a kol. Minulost, kterou nikdo nezapsal. Červený Kostelec, 2015.
 • LEAKEY, R. E. Původ lidstva. Bratislava: Archa, 1996.
 • LÉVI-STRAUSS, C. Rasa a dějiny. Brno : Atlantis, 1999.
 • LORENZ, K. Odumírání lidskosti. Praha : Mladá fronta, 1997.
 • MIDDLETON, D. R. The Challenge of Human Diversity: Mirrors, Bridges, and Chasms. Waveland Press, 2003.
 • MITHEN, S. J. Konec doby ledové: dějiny lidstva od r. 20000 do r. 5000 př. Kr.. Praha : BBart, 2006.
 • OVČÁČKOVÁ, L. (ed.) a kol. O původu kultury. Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce. Praha, 2017.
 • POSPÍŠIL, L. Kultura. Praha, 1994.
 • SIDKY, H. Perspectives on Culture: A Critical Introduction to Theory in Cultural Anthropology. New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2004.
 • SOUKUP, V. Dějiny antropologie: encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie. Praha : Karolinum, 2004.
 • SOUKUP, V. (ed.). Sociální a kulturní antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.
 • SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2000.
 • UHLÍŘ, M. Jak jsme se stali lidmi. Praha : Dokořán, 2007.
 • VANČATA, V. Paleoantropologie: přehled fylogeneze člověka a jeho předků. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester