Course: Applied Anthropology

« Back
Course title Applied Anthropology
Course code KFI/AAN
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vokoun Jaroslav, prof. doc. Th.D.
 • Erban Vít, PhDr. Ph.D.
Course content
- Individual presentations of voluntary chosen journal articles and themes and their collective discussion.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Projection
Learning outcomes
Seminars focuse in particular social topics, problems and questions in a wide cultural context of our society. The focus of attention are not primarily foreign cultures but our own culture as a specific way of life which generate specifics problems, questions, and issues.
Students learn to view some ethic, value, and symbolic signs of our culture from the anthropological perspective and to understand particular social themes (which are often discussed) in a broader cultural context. Students are also trained to work with selected expert journals and articles and to be able give a report in the form of presentation, and to spark off and moderate a discussion.
Prerequisites
No presuppositions

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Systematic student observation

- oral presentation of a voluntary chosen journal article - individual reflection of the theme - sparking off and moderating of a debate - 85% attendance and an active participation in the discussion
Recommended literature
 • BAUMAN, Z. Globalizace: důsledky pro člověka. Praha : Mladá fronta, 2000.
 • BAUMAN, Z. Individualizovaná společnost. Praha : Mladá fronta, 2004.
 • BAUMAN, Z. Tekutá modernost. Praha : Mladá fronta, 2002.
 • BAUMAN, Z. Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Praha : Academia, 2008.
 • BAUMAN, Z. Umění života. Praha: Academia, 2010.
 • BAUMAN, Z. Úvahy o postmoderní době. Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. ISBN 80-86429-11-3.
 • BECK, U. Co je to globalizace?. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007.
 • BECK, U. Moc a protiváha moci v globálním věku: nová ekonomie světové politiky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007.
 • BECK, U. Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004.
 • ERIKSEN, T. H. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Praha : Triton, 2007.
 • ERIKSEN, T. H. Syndrom velkého vlka: hledání štěstí ve společnosti nadbytku. Brno: Doplněk, 2010.
 • ERIKSEN, T. H. Tyranie okamžiku: rychlý a pomalý čas v informačním věku. Brno : Doplněk, 2005.
 • KOMÁREK, S. Spasení těla: moc, nemoc a psychosomatika. Praha : Mladá fronta, 2005.
 • LIPOVETSKY, G. Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. Praha : Prostor, 1998.
 • LIPOVETSKY, G. Paradoxní štěstí: esej o hyperkonzumní společnosti. Praha : Prostor, 2007.
 • LIPOVETSKY, G. Říše pomíjivosti: móda a její úděl v moderních společnostech. Praha : Prostor, 2002.
 • LIPOVETSKY, G. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. Praha : Prostor, 1999.
 • LIPOVETSKY, G. Třetí žena: neměnnost a proměny ženství. Praha : Prostor, 2000.
 • LIPOVETSKY, G. Věčný přepych. Praha : Prostor, 2005.
 • MAFFESOLI, M. O nomádství: iniciační toulky. Praha : Prostor, 2002.
 • PODOLEFSKY, A. - BROWN, P. J. Applying Cultural Anthropology: An Introductory Reader. Boston : McGraw-Hill, 2003.
 • ROSZAK, T. Kde končí pustina: politika a transcendence v postindustriální společnosti. Praha : Prostor, 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Ethics in Social Work (2013) Category: Social sciences 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter