Course: Introduction to Cultural Studies

« Back
Course title Introduction to Cultural Studies
Course code KFI/KÚSK
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Erban Vít, PhDr. Ph.D.
Course content
- Concept of culture in the history of European thought - Anthropological theory of culture - Essence of humanity - Anthropogenesis and the genesis of human culture - Genes and culture - Cultural diversity in time and space - Cultures in contact and cultural change

Learning activities and teaching methods
Work with text (with textbook, with book), Written action (comprehensive tests, clauses)
Learning outcomes
The course introduces into the theory, use, and aspects of culture as a key concept of anthropological study of man in a wide crosscultural perspective.
Students learn to use the anthropological concept of culture as a key means of study of man in a wide crossculture perspective.
Prerequisites
No prerequisites

Assessment methods and criteria
Seminar work

- read three books - written essay summarizing and comparating resources, contents and conclusions of these books
Recommended literature
 • BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Praha : Argo, 1999.
 • BENEŠ, J. Člověk. Praha: Mladá fronta, 1994.
 • BUDIL, I. T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha : Triton, 2003.
 • CRONK, L. That Complex Whole: Culture and Evolution of Human Behavior. Westview Press, 1999.
 • DELSON, E. (ed.). Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory. London : Garland Publishing, 2000.
 • DIAMOND, J. Osudy lidských společností: střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. Praha : Columbus, 2000.
 • DIAMOND, J. Třetí šimpanz: vzestup a pád lidského rodu. Praha, Litomyšl : Paseka, 2004.
 • DUNBAR, R. (ed.). The Evolution of Culture: An Interdisciplinary View. New Brunswick : Rutgers University Press, 2003.
 • EAGLETON, T. Idea kultury. Brno : Host, 2001.
 • FEDER, K. L. - PARK, M. A. Human Antiquity : An Introduction to Physical Anthropology and Archeology. Mountain View : Mayfield Publishing Company, 1997.
 • FOLEY, R. Lidé před člověkem. Praha: Argo, 1998.
 • INGOLD, T. (ed.). Companion Encyclopedia of Anthropology. London and New York : Routledge, 2002.
 • KOMÁREK, S. Lidská přirozenost: od Charlese Darwina po Irenea Eibl-Eibelsfeldta. Praha: Vesmír, 1998.
 • KROEBER, A. L. - KLUCKHOHN, C. Kritický nástin systémů a definic kultury 1.. Brno : Krajské kulturně osvětové středisko Brno, 1969.
 • KROEBER, A. L. - KLUCKHOHN, C. Kritický nástin systémů a definic kultury 2.. Brno : Krajské kulturně osvětové středisko Brno, 1970.
 • KUPER, A. Culture: The Anthropologists' Account. Cambridge : Harvard University Press, 2000.
 • KUPER, A. The Chosen Primate: Human Nature and Cultural Diversity. Cambridge : Harvard University Press, 1994.
 • LEAKEY, R. E. Původ lidstva. Bratislava: Archa, 1996.
 • LÉVI-STRAUSS, C. Rasa a dějiny. Brno : Atlantis, 1999.
 • LORENZ, K. Odumírání lidskosti. Praha : Mladá fronta, 1997.
 • MIDDLETON, D. R. The Challenge of Human Diversity: Mirrors, Bridges, and Chasms. Waveland Press, 2003.
 • MITHEN, S. J. Konec doby ledové: dějiny lidstva od r. 20000 do r. 5000 př. Kr.. Praha : BBart, 2006.
 • OVČÁČKOVÁ, L. (ed.) a kol. O původu kultury. Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce. Praha, 2017.
 • POSPÍŠIL, L. Kultura. Praha, 1994.
 • SIDKY, H. Perspectives on Culture: A Critical Introduction to Theory in Cultural Anthropology. New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2004.
 • SOUKUP, V. (ed.). Sociální a kulturní antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.
 • SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2000.
 • UHLÍŘ, M. Jak jsme se stali lidmi. Praha : Dokořán, 2007.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2015) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Ethics in Social Work (2013) Category: Social sciences - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter