Course: Anthropology of Religion

« Back
Course title Anthropology of Religion
Course code KFI/KAN
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Erban Vít, PhDr. Ph.D.
Course content
- Introduction into the anthropology of religion - Religion, culture, and environment - Human body as a religious symbol - Culture and ritual

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Work with text (with textbook, with book), Written action (comprehensive tests, clauses)
Learning outcomes
Lectures introduce into the core methods of anthropological approach to religion (methodology of field work, definitions and typologies of religion etc.) and than focuse on selected important themes of anthropology of religion that could be interesting for the students and can be easily applied.
Students understand the principles of human symbolical thinking and learn to respect and value the richness, depth, and diversity of various human pieces of knowledge, confidences and beliefes. The course could be understand as a an invitation to the interreligious dialogue.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Essay

written essay
Recommended literature
 • ANTALÍK, D. (ed.). Bůh a bohové: pojetí božství v náboženských tradicích světa. Praha : DharmaGaia, 2004.
 • BELLINGER, G. J. Sexualita v náboženstvích světa. Praha : Academia, 1998.
 • BESTIDE, R. Bahijské kandomble: nagojský rituál. Praha : Argo, 2003.
 • BOWEN, J. R. Religion in Practice: An Approache to the Anthropology of Religion. Boston : Allyn and Bacon, 2002.
 • BOWIE, F. Antropologie náboženství: rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví. Praha : Portál, 2008.
 • BUBÍK, T. (ed.). Náboženství a jídlo. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005.
 • BUDIL, I. T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha : Triton, 2003.
 • CICHÁ, M. (a kol.). Integrální antropologie. Praha, 2014.
 • DOLEŽALOVÁ, I. (ed.). Náboženství a tělo. Brno : Masarykova Univerzita Brno, 2006.
 • DURKHEIM, É. Elementární formy náboženského života: systém totemismu v Austrálii. Praha : Oikoymenh, 2002.
 • ELIADE, M. Pojednání o dějinách náboženství. Praha : Argo, 2004.
 • ERIKSEN T.H. Sociální a kulturní antropologie. Praha, 2008.
 • FRAZER, J. G. Zlatá ratolest. Praha : Mladá fronta, 1994.
 • GEERTZ, C. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000.
 • GLAZIER, S. D. - FLOWERDAY, C. A. Selected Readings in the Antropology of Religion: Theoretical and Metodological Essays. London : Praeger, 2003.
 • GLAZIER, S. D. Anthropology of Religion: A Handbook. Westport : Praeger, 1999.
 • HICKS, D. Ritual and belief: Readings in the Anthropology of Religion. New York : McGraw-Hill, 1999.
 • CHLUP, R. (ed.). Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha : DharmaGaia, 2007.
 • JAULIN, R. Smrt u lidu Sara: životní řád v Čadu, aneb čadská idea smrti. Praha : Argo, 2003.
 • KLASS, M. - WEISGRAU, M. K. Across the Boundaries of Belief: Contemporary Issues in the Anthropology of Religion. Boulder: Westview, 1999.
 • KLASS, M. Ordered Universes: Approproaches to the Anthropology of Religion. Boulder : Westview, 1995.
 • KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B. a kol. Obrazy ženství v náboženských kulturách. Praha / Litomyšl : Paseka, 2008.
 • MURPHY R.F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, 1998.
 • OTTO, R. Posvátno: iracionalita v božství a její poměr k racionalitě. Praha : Vyšehrad, 1998.
 • PERRIN, M. Cesta mrtvých indiánů. Praha : Argo, 2000.
 • POSPÍŠIL, L. Systémy víry: náboženství a magie. Praha, 1994.
 • RAPPAPORT, R. A. Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.
 • ROSNY, E. Vládcové noci. Praha : Argo, 2002.
 • SKALICKÝ, K. V zápase s posvátnem. Brno : CDK, 2005.
 • SOUKUP, M. Základy kulturní antropologie. Praha, 2009.
 • TURNER, V. Průběh rituálu. Brno: Computer Press, 2004.
 • VAN GENNEP, A. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
 • VÍTEK, T. (ed.). Věštění a prorokování v archaických kulturách. Praha : Hermann a synové, 2006.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Teacher of Religion and Ethics (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter