Course: Anthropology of Expressive Culture

« Back
Course title Anthropology of Expressive Culture
Course code KFI/KAVK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course not specified
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Erban Vít, PhDr. Ph.D.
Course content
Home reading of selected books and written essay

Learning activities and teaching methods
Work with text (with textbook, with book)
 • Semestral paper - 0 hours per semester
Learning outcomes
Lectures consider art, creativity, and expression in a wide crosscultural perspective. They try to take away possible stereotypes of our culture toward art as a pure shell of practical life and they stress the existencial, political, social, religious, economical aspects of art, creativity, and expression with the view of various examples taken from different cultures.
Students uderstand the importance of art, creativity, and expression for the culture and understand that these aspects of life are basic atributes of human nature.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Seminar work

written essay - interpretation, comparison and application of selected books
Recommended literature
 • BIAL, H. The Performance Studies Reader. London : Routledge, 2006.
 • BORECKÝ, V. Imaginace, hra a komika, 2005. Praha : Triton, 2004.
 • CAILLOIS, R. Hry a lidé: maska a závrať. Praha : Studio Ypsilon, 1998.
 • CAILLOIS, R. Zobecněná estetika. Praha : Odeon, 1968.
 • COOTE, J., SHELTON, A. Anthropology, Art and Aesthenic. Oxford : Clarendon Press, 1994.
 • CRAPO, R. H. Cultural Anthropology: Understanding Ourselves and Others. Boston: McGraw-Hill, 1996.
 • ČAPEK, J. Umění přírodních národů. Liberec : Dauphin, 1996.
 • DUBUFFET, J. Dusivá kultura. Praha : Hermann a synové, 1998.
 • EBELOVÁ, K. Maska. Praha, 2012.
 • ERBAN, V. Maska a tvář. Hra s identitou v mezikulturních proměnách. Praha, 2010.
 • ERBEN, K. J. Prostonárodní české písně a říkadla 1.-6.. Praha : Panton, 1990.
 • FIRTH, R. Art and Anthropology. In: COOTE, J. - SHELTON, A.(eds.): Anthropology, Art and Aesthetic. Oxford, 1994. ISBN 0-19-827945-0.
 • FISHEROVÁ, S. - STARÝ, J. (ed.). Původ poezie: proměny poetické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách. Praha : Argo, 2006.
 • FROLEC, V. Prostá krása: deset kapitol o lidové kultuře v Čechách a na Moravě. Praha : Vyšehrad, 1984.
 • GEERTZ, C. Art as Cultural System. In: GEERTZ, C.: Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. 2000. ISBN 0-465-04162-0.
 • GROTOWSKI, J. Divadlo a rituál: texty 1965-1969. Bratislava : Kalligram, 1999.
 • HUIZINGA, J. Homo ludens: o původu lidské kultury ve hře. Praha : Dauphin, 2000.
 • JURKOVÁ, Z. Kapitoly z mimoevropské hudby. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2001.
 • JUSTOŇ, Z. Hudba přírodních národů. Liberec : Dauphin, 1996.
 • KARLOVÁ, J. Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa. Červený Kostelec, 2014.
 • LAYTON, R. The Anthropology of Art. Cambridge : Cambridge University Press, 1991.
 • LAYTON, R. The Art of Other Cultures. In: LAYTON, R.: The Anthropology of Art. Cambridge, 1991. ISBN 0-521-36894-4.
 • LOMMEL, A. Pravěk a umění přírodních národů. Praha : Artia, 1972.
 • MATOUŠEK, V. Rytmus a čas v etnické hudbě. Praha : Togga, 2003.
 • MILLEROVÁ, J. Primitivní umění: podrobný obrazový průvodce. Bratislava : Slovart, 2007.
 • MORPHY, H. - PERKINS, M. The Anthropology of Art: A Reader. Malden : Blackwell, 2007.
 • NÁDVORNÍKOVÁ, A. (ed.). L'art brut: umění v původním (surovém) stavu. Praha : Galerie hlavního města Prahy, 1998.
 • PŮTOVÁ, B. Antropologie umění. In: CICHÁ, M. (a kol.): Integrální antropologie.. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-816-0.
 • ROSMAN, A. - RUBEL, P. The Tapestry of Culture: An Introduction to Cultural Anthropology. New York : McGraw-Hill, 1995.
 • ROYCE, A. P. Anthropology of the Performing Arts. Walnut Creek : AltaMira Press, 2004.
 • RYCHLÍK, M. O jiném umění jiných. Pozvání do antropologie umění. Culturologia 1/2012, č. 1, s. 44-51. Praha, 2012.
 • RYCHLÍK, M. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005.
 • SCHECHNER, R. Performance Studies: An Introduction. London : Routledge, 2006.
 • SCHECHNER, R. Performance Theory. London : Routledge, 2003.
 • SOUKUP, M. (ed.). Tělo. Čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat. Červený Kostelec, 2014.
 • STAŇKOVÁ, J. ? BARAN, L. Masky - démoni - šaškové. Pardubice, 1998.
 • SULLIVAN, L. E. Enchanting Powers: Music in the World Religions. Cambridge : Harvard University Press, 1997.
 • SVOBODA, J. Paleolit a mezolit: myšlení, symbolismus a umění. Brno : Masarykova Univerzita Brno, 2002.
 • ŠVANKMAJER, J. Syrové umění: sbírka Jana a Evy Švankmajerových. Praha : Arbor Vitae, 2004.
 • TURNER, V. W. Anthropology of Performance. New York : PAJ Publications, 1988.
 • TURNER, V. W. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play. New York : PAJ Publications, 1982.
 • WERNESS, H. B. The Continuum Encyclopedia of Native Art: Worldview, Symbolism, and Culture in Africa, Oceania, and North America. New York : Continuum, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2018) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Teacher of Religion and Ethics (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer