Course: Seminar in academic writing 1

« Back
Course title Seminar in academic writing 1
Course code KFI/SOT1
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Erban Vít, PhDr. Ph.D.
Course content
Students present their own arbitrary theoretical texts or their parts (used in other subjects) for a judgment of the others and they try to correct or however improve them mutually to make them clear, persuasive and correct.

Learning activities and teaching methods
Work with text (with textbook, with book), Written action (comprehensive tests, clauses)
Learning outcomes
The seminar is meant for students which would like to be able to write a scholarly / theoretical text intelligibly, clearly, persuasively and grammaticaly correctly.
A student learn to judge his/her own text critically, to look at it from a distance of other readers and to edit it stylistically and grammatically to make it clear, persuasive and correct
Prerequisites
No prerequisites

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's work activities (technical works), Systematic student observation

- presentation of one or more own theoretical texts (or their parts) for a judgment - regular home readings/correction of presented texts - active taking part in lessons - max. 3 absences
Recommended literature
 • BEHÚN, D. - BEHÚN, P. Pište správně česky: poradna šílených korektorů. Brno: Zoner Press, 2010.
 • Brabcová, R.:. Novinky z pravopisu a tvarosloví. Dobřichovice, 1996.
 • Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text.. Voznice: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.
 • EISNER, P. Chrám i tvrz. Kniha o češtině. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1992.
 • EISNER,P. Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině. Praha: Academica, 2002.
 • Filka. J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002.
 • Hloušková, D. - Krobotová,M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.
 • J. Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha, 2005.
 • Kubátová, H.- Šimek, D. Od abstraktu do závěrečné práce. jak psát ( a možná i napsat závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.
 • Novák, K. -novotná, M. -Soják, S. Mapa české gramatiky. Dubicko: INFOA, 1993.
 • Sgall, P., Panevová, J.:. Jak psát a jak nepsat česky.. Praha, Karolinum, 2004.
 • Spousta, V. Vádemékum autora odborné a vědecké práce ( se zaměřením na práce pedagigické). Brno: Masarykova univerzita, 2001.
 • Svozilová, N.:. Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Jinočany:H+H,Praha, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2015) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Philosophy (2016) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Philosophy and Religious Studies (2016) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter