Course: Seminar of technical education

« Back
Course title Seminar of technical education
Course code KFY/7ST
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Veselý Bedřich, PaedDr. Ph.D.
 • Kříž Pavel, RNDr. Ph.D.
 • Černý Pavel, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Expanding topics in the field of material science - specific properties of materials. 2. Expanding topics in the field of material science - non-metallic and polymeric materials, biomaterials. 3. Expanding topics in the field of materials science - non-ferrous metals and their special applications. 4. Expanding topics in the field of material science - technical iron and its special alloys. 5. Expanding topics in the field of technical documentation - foreign standards, design in specialized software. 6. Expanding topics in the field of technical mechanics - advanced applications of equilibrium and the resultant of force systems. 7. Expanding topics in the field of technical mechanics - advanced applications in connection with the flexibility and strength of structures and technical systems. 8. Expanding topics in the field of electrical engineering - modern technologies, smart electrical engineering. 9. Expanding topics in the field of electrical engineering - advanced and special materials for electrical engineering. 10. Expanding topics in the field of electronics - integrated circuits, chips and processors. 11. Expanding topics in the field of electronics - modern platforms for the construction of intelligent electronics. 12. Expanding topics in the field of design and construction - more demanding applications of 3D printing. 13. Expanding topics in the field of design and construction - more demanding applications of CNC milling. 14. Expanding topics in the field of computer aided design.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Work with multi-media resources (texts, internet, IT technologies), Group work
Learning outcomes
After completing the course, the student will gain a general integrating overview of issues in the field of technical education. The course expands the student's knowledge in areas such as materials science, computer aided design, engineering and engineering, technical documentation, technical mechanics or electronics and electrical engineering.
The student will gain an integrative view in the field of technical sciences connecting the fields of materials science, electronics, technical mechanics, design, etc.
Prerequisites
The student has successfully completed previous courses in the field of Technical Education, the content of which is further developed in this course.

Assessment methods and criteria
Colloquium

The student actively participates in seminars and successfully completes the final colloquium.
Recommended literature
 • BERKA, Š.:. Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 9788025145982..
 • BERKA, Š.:. Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 9788025148600..
 • ČIŽMÁROVÁ, E., SOBOTOVÁ, J.:. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. V Praze: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2.¨.
 • DOLEČEK, J.:. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 80-7300-161-6..
 • EHRENSTEIN, G. W.:. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. ISBN isbn978-80-86960-29-6..
 • FRISCHHERZ, A., PIEGLER, H.:. Technologie zpracování kovů: odborné znalosti. 2. vyd. Praha: SNTL, 1996. ISBN 80-902110-1-1..
 • KREBS, J.:. Teorie zpracování nekovových materiálů. Vyd. 3. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN isbn80-7372-133-3..
 • LÁNÍČEK, R.:. Elektronika: obvody, součástky, děje. Praha: BEN - technická literatura, 1998. ISBN 80-86056-25-2..
 • MACEK, K., ZUNA, P.:. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN isbn80-01-02798-8..
 • MAREK, J.:. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0. Praha: MM publishing, 2018. MM speciál. ISBN 9788090631083..
 • MIČKAL, K.:. Technická mechanika I. 4., nezměn. vyd. Praha: Informatorium, 2008. ISBN 978-80-7333-063-7..
 • MIČKAL, K.:. Technická mechanika II. 4., nezměn. vyd. Praha: Informatorium, 2008. ISBN 978-80-7333-064-4..
 • PAGÁČ, M.:. Učebnice SolidWorks. V Brně: Vydavatelství Nová média, [2017]. ISBN 978-80-270-0918-3..
 • ŠAVEL, J.:. Elektrotechnologie: materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice. 4., rozš. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 978-80-7300-190-2..
 • VOJTĚCH, D.:. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. ISBN 8070806001..
 • ŽIARAN, S.:. Technická mechanika: statika. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3568-1..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester