Course: Didactics of physics II

« Back
Course title Didactics of physics II
Course code KFY/DFY2D
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Tesař Jiří, doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
1. School educational curricula and physics teaching at basic schools 2. Comparison and aims of particular textbooks designed for physic teaching at basic schools 3. Comparison and aims of particular textbooks designed for physic teaching at basic schools. 4. Educational teaching aims at physics teaching at basic schools 5. Interdisciplinary relations in physics teaching at secondary schools 6. Activating methods used in physics teaching at basic schools 7. Evaluating and classification at physics teaching at basic schools 8. Physics classes management at basic schools 9. Worksheets and non-verbal physical problems 10. Laboratory works and projects in physics teaching at secondary schools 11. Specialized physics classroom 12. Teaching software in physics teaching at basic schools 13. Experience pedagogy, taking care of gifted pupils at basic schools 14. Seminar essays, projects evaluating

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
Methodical analysis basic phenomena and particular physics textbooks at basic scools, soving physics problems, comparing different ways of physisics teaching, evaluation, relation of physics subject matter to other school subjects, teaching of gifted students, classrooms equipped to teach physics, using IT and other technologies to teach physics. During the study, the student conducts a portfolio of his / her didactical materials (presentations, papers, projects, thought maps, preparations for teaching, photo and video documentation of experiments, video sequences from teaching lessons, aids and experiments database, overview of visits during his / her teaching and pedagogical outcomes at school, overview of all promotional events popularizing the disciplines). This portfolio will be used during didactic analysis during the final state exam.
Didactic analysis of Physics for primary schools, preparatio and evaluation of the lesson, teaching methods, auxiliary tools.
Prerequisites
Basic terminology and rules of teaching Physics, comparison of different teaching systems, documenting.

Assessment methods and criteria
Oral examination

Preparation of study material (basic terminology and didactic transformation thereof, analysing exercises and their application in practice.)
Recommended literature
 • Učebnice fyziky pro ZŠ a SOU (všechny druhy).
 • Bohuněk, J.:. Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ. Prometheus, 1992.
 • Dvořák, L. a kol.:. Lze učit fyziku zajímavěji a lépe, Matfyzpress UK Praha, 2008, ISBN 978-80-7378-057-9.
 • Fenclová, J.:. Didaktické myšlení a jednání učitele. Praha, SPN, 1984.
 • Janás, J. a kol.:. Kapitoly z didaktiky fyziky. Brno, MU, 1996.
 • Kašpar, E. a kol.:. Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice. Praha, SPN, 1982.
 • Kašpar, E.:. Didaktika fyziky, obecné otázky. Praha, SPN, 1978.
 • Mandíková, D., Trna, J.:. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky, Paido Brno, 2011, ISBN 978-80-7315-226-0.
 • Stuchlíková, I., Janík, T. et al.:. Oborové didaktiky: vývoj-stav-perspektivy, Munipress MU Brno, 2015, ISBN 978-80-210-7769-0.
 • Šimon M.:. Slovník pojmů z fyziky pro ZŠ, Prometheus Praha 2009, ISBN 978-80-7196-36-5.
 • Šofr, R. a kol.:. Rande s Fyzikou, Česká televize Praha, 2016, ISBN 978-80-7404-150-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in physics (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: -