Course: Didactics of physics III

« Back
Course title Didactics of physics III
Course code KFY/DIF3
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kříž Pavel, RNDr. Ph.D.
Course content
1. Organization of seminar activities, assigning presentations, credit requirements. Methodology of solving physical problems for secondary schools. Working with gifted physics students. 2. Analysis of physics teaching matter at secondary grammar schools, theoretical review, elementary phenomena. We emphasise solving typical physical problems set for selfstuying. 3. Phenomena analysis - structural graph (comparison phenomena with elementary school physics teaching). Physics topics to be discussed in particular seminars: 4. Mechanical movement - kinematics 5. Elementary dynamics 6. Energy 7. Mechanics of solid bodies, fluids and gases mechanics 8. Gravitational field 9. Mechanics waves and oscillations 10. Electrical current laws 11. Electromagnetic field 12. Alternating currents 13. Light and radiation 14. Final lesson - handing in and evaluating of seminar essays

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
Strategy of solving more complicated physics problems (phenomena alalysis, graphs, basic phenomena, experiments). Mechanical movement - kinematics, dynamics, energy, mechanics of solid bodies, mechanics of fluids and gases, gravitational field, mechanic oscillations and waves, electric current laws, electromagnetic field, alternating currents, light and electromagnetic radiation, atomic physics.
Methodology of analysing exercises in Physics. Organizing and teaching gifted students.
Prerequisites
Basic terminology and rules of teaching Physics, comparison of different teaching systems, documenting.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Students are familiar with analysis of exercises in Physics at secondary school, with teaching gifted students, with strategy of solution of different types of exercises, analysis of terminology of thematic units.
Recommended literature
 • Slovník školské fyziky SPN Praha, 1988.
 • Učebnice fyziky pro ZŠ a gymnázium.
 • Bartuška, K.:. Sbírka řešených úloh z fyziky I - IV, Prometheus, 1998 - 2000.
 • Dvořák, L. a kol.:. Lze učit fyziku zajímavěji a lépe, Matfyzpress UK Praha, 2008, ISBN 978-80-7378-057-9.
 • Janás, J. a kol:. Konkrétní didaktika fyziky I, SPN Praha, 1987.
 • Kašpar, E. a kol.:. Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice, SPN Praha, 1982.
 • Kluvanec, D. a kol.:. Vybrané kapitoly z didaktiky fyziky, PF Nitra, 1992.
 • Koubek, V. a kol.:. Sbírka úloh z fyziky pro gymnázia, 2. díl, SPN Praha, 1989.
 • Lepil, O.:. Sbírka úloh pro střední školy, Prometheus, 1995.
 • Mandíková, D., Trna, J.:. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky, Paido Brno, 2011, ISBN 978-80-7315-226-0.
 • Stuchlíková, I., Janík, T. et al.:. Oborové didaktiky: vývoj-stav-perspektivy, Munipress MU Brno, 2015, ISBN 978-80-210-7769-0.
 • Šimon M.:. Slovník pojmů z fyziky pro ZŠ, Prometheus Praha 2009, ISBN 978-80-7196-36-5.
 • Šofr, R. a kol.:. Rande s Fyzikou, Česká televize Praha, 2016, ISBN 978-80-7404-150-1.
 • Tomanová, E. a kol.:. Sbírka úloh z fyziky pro gymnázia, 1. díl, SPN Praha, 1988.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in physics (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in physics and information technology (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in physics (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter