Course: Didactics of technology education I

« Back
Course title Didactics of technology education I
Course code KFY/DTE1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Sosna Tomáš, Mgr.
 • Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Project solving - introduction 2. Educational area "The man and the world of work" 3. School educational curriculum 4.-5. Writing thematic plan 6.-7. Panning and managing of teaching 8.-10. Lesson preparation (theoretical, material, ...) 11.-12. Choice of methods and forms 13.-14. Didactical principles, teaching forms in technical subjects

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
Preparing teachers in the educational area Man and the world of work, unusualnesses of teaching methods and their applications, forms of teaching, methodological and technical means. Teaching unit structure, didactical rules and principals. During the study, the student conducts a portfolio of his / her didactical materials (presentations, papers, projects, thought maps, preparations for teaching, photo and video documentation of experiments, video sequences from teaching lessons, aids and experiments database, overview of visits during his / her teaching and pedagogical outcomes at school, overview of all promotional events popularizing the disciplines). This portfolio will be used during didactic analysis during the final state exam.
Orientation in teaching technical subjects, students are able to compare different theoretic attitudes in teaching physics and autoevaluation.
Prerequisites
No prerequisites

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Application of theoretical knowledge in problem solving in seminars (preparation for teaching, thematic plans, tests).
Recommended literature
 • Učebnice : Technické práce, Praktické činnosti, Dějiny techniky a metodické příručky k učebnicím.
 • Vzdělávací program: RVP ZV.
 • Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., Havelka, M.:. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů,UP Olomouc, 2004.
 • Kropáč, J., Kubíček, Z.:. Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů. UP Olomouc 1996.
 • Kropáč, J.:. Pojetí výuky o bezpečnosti práce ve všeobecném technickém vzdělávání. UP Olomouc 1998.
 • Mošna, F.:. Didaktika technické výchovy 1 a 2.Praha, PF UK 1992.
 • Petty, G.:. Moderní vyučování. Praha, Portál 1996.
 • Podlahová, L.:. Ze studenta učitelem, UP Olomouc 2002 ISBN 80-244-0444-3 1. vyd..
 • Průcha, J.:. Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997.
 • Švec, V.:. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno, Masarykova univerzita1998.
 • Švec, V.:. Praktikum didaktických dovedností.Brno, Masarykova univerzita 1996.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter