Course: Didactics of technology education II

« Back
Course title Didactics of technology education II
Course code KFY/DTE2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Sosna Tomáš, Mgr.
 • Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Project solving - introduction 2. Developing of diagnostic competitions 3. Teacher's self-reflection and evaluation 4. Computer supported teaching 5.-7. Project teaching 8.-12. Methodology of teaching in educational area "The man and the world of work" 13.-14. History and contemporary trends in vocational education in the Czech Republic and foreign coutries

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
Pionts of view of psychological work in the educational area of Man and the world of work, diactical problems, racionalization, evaluation and classification, chosen applications of alternative teaching, safety and hygiene of work. Historical overview of crafts. Building school workshops project. During the study, the student conducts a portfolio of his / her didactical materials (presentations, papers, projects, thought maps, preparations for teaching, photo and video documentation of experiments, video sequences from teaching lessons, aids and experiments database, overview of visits during his / her teaching and pedagogical outcomes at school, overview of all promotional events popularizing the disciplines). This portfolio will be used during didactic analysis during the final state exam.
Students are able to prepare and manage a class of technical subjects and technical clubs in PS.
Prerequisites
Didactics of technology education I DTE1
KFY/DTE1

Assessment methods and criteria
Combined exam

Application of theoretical knowledge in problem solving in seminars, preparation of own project.
Recommended literature
 • Učebnice : Technické práce, Praktické činnosti, Dějiny techniky a metodické příručky k učebnicím.
 • Vzdělávací program: RVP ZV.
 • Belz, H., Siegrist, M.:. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6.
 • Kalhous, Z., Obst, O. :. Školní didaktika. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
 • Kaprálek, K., Bělecký, Z. :. Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. 1. vyd. Praha: Portál, 2004.
 • Kropáč, J., Chráska, M.:. Výchova v obecně technických předmětech, UP Olomouc, 2004.
 • Kropáč, J., Kropáčková, J.:. Didaktická transformace pro technické předměty. UP Olomouc, 2006.
 • Kropáč, J., Kubíček, Z.:. Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů. UP Olomouc 1996.
 • Kropáč, J.:. Pojetí výuky o bezpečnosti práce ve všeobecném technickém vzdělávání. UP Olomouc 1998.
 • Mošna, F.:. Didaktika technické výchovy 1 a 2.Praha, PF UK 1992.
 • Petty, G.:. Moderní vyučování. Praha, Portál 1996.
 • Podlahová, L.:. Ze studenta učitelem, UP Olomouc 2002 ISBN 80-244-0444-3 1. vyd..
 • Průcha, J.:. Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997.
 • Sciegel, M.:. Dějiny pracovní výchovy. PF UJEP Brno, 1987 (skriptum).
 • Švec, V.:. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno, Masarykova univerzita1998.
 • Švec, V.:. Praktikum didaktických dovedností.Brno, Masarykova univerzita 1996.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer