Course: Economics and Marketing

« Back
Course title Economics and Marketing
Course code KFY/EMAB
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Sagapová Nikola, Ing.
Course content
1. Elementary phenomena in the area of enterprise economy 2. Legal regulations for enterprise founding 3. Legal regulations for enterprise founding 4. Personal management 5. Strategy in enterprise financing 6. Secular stagnation and enterprise cessation 7. Financial markets issues 8. Financial markets and their significance for running enterprise 9. Current conception of financial and investigation strategy of enterprise 10. Current conception of financial and investigation strategy of enterprise 11. New information, procedures and regulations in the area of their introduction into practice 12. Marketing theory 13. Theory and practical problems solving in running enterprise

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
Basic phenomena of a market economy, basic knowledge in the area of a company economy, categories of companies, types of companies, running business, profits, etc. Company financial activities - marketing, financial, personal and other activities. Basic phenomena of banking and Czech tax system.
Orientation in economic and legal rules and application thereof in business management.
Prerequisites
Basic orientation in social and economic issues.

Assessment methods and criteria
Oral examination

Knowledge of basic terms of micro and macroeconomic theory.
Recommended literature
  • EKONOM, Hospodářské noviny.
  • Kol.:. Platné zákony o státním podniku, živnostenský, obchodní, o bankách, zákoník práce, daňové zákony aj..
  • Kol.:. Základy podnikové ekonomiky pro obchodní akademii (1. - 5. díl).
  • Preislerová, D.:. Ekonomika pro střední školy, pro podnikatele. Brno, MC, 1997.
  • Synek, M. a kol.:. Podniková ekonomika. Praha, VŠE, 1994.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer