Course: Heuristics processes in technology

« Back
Course title Heuristics processes in technology
Course code KFY/HPR
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Veselý Bedřich, PaedDr. Ph.D.
Course content
1. Creativity in human history 2. Philosophy and creativity 3. Determining of the phenomena of creativity and other phenomena in connexions with creativity phenomena 4. Development of creativity in accordance to age 5. Creativity and school 6. Creativity in technical subjests 7. Methods developing technical creativity 8. Practising methods of creativity development stages with the support of PC 9. Research in the area of creativity at basic schools, secondary schools, universities 10. Level testing of non-specified creativity 11. Level testing of specific creativity - technical 12. Methods of creative problem solving 13. Education towards creativity in practical activities 14. Factors influencing education towards creativity 15. Brainstorming

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
Creativity in the human history. Philosophy and creativity, determination of creativity phenomena. Creativity development from the age point of view. Creativity at school. Creativity in technical subjects. Research in the area of creativity at basic schools, secondary schools and universities. Level testing of specified and non-specified creativity. Methods of creative solving of problems and creativity education. Aspects influencing creativity education. Brainstorming.
Ability to develop systematically technical creativity.
Prerequisites
Completion of KODO

Assessment methods and criteria
Seminar work

Satisfying test results specialized on creative problem solving of tasks of technical field.
Recommended literature
  • Řešení problémů. 2017.
  • Dacey, J. S., Lennon, K.H.:. Kreativita. Praha, Grada 2000.
  • Helus, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
  • Lokšová I., Lokša J.:. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha, Portál 1999.
  • Miroslava Miklošíková. Tvořivost a didaktická kompetence vysokoškolských učitelů technických předmětů. Ostrava - OHŘE MEDIA spol. s r.o.,, 2015.
  • Petrová A.:. Tvořivost v teorii a praxi. Praha, Vodnář 1999.
  • Veselý, B.:. Tvořivost. Pomocný učební text v elektronické podobě. PF JU 2004.
  • Vintr, J., Veselý, B., Hladký, J.:. Základy didaktiky pro učitele odborných předmětů. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Fundamentals of manufacturing engineering for education (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter