Course: The Compensation Practice of Children With Specifical Needs I

« Back
Course title The Compensation Practice of Children With Specifical Needs I
Course code KFY/KCSP1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 4
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Roučová Eva, PhDr. Ph.D.
Course content
1.-4. Characteristics of compensational program of work therapy for children with specific educational needs at younger school age. 5.-6. Analysis of practical activities, possibility and appropriateness of integration into individual educational curriculum. Presenting of verified designs of complex reeducative projects. 7.-8. Possibilities of information technology application in re-education and compensation of problematic expressions of the brain dysfunction disabled children. 9.-12. Typical features of DysCom program and detailed analysis of chosen problems. Possibilities of their application in education of students with specific educational needs. 13.-14. Presenting of research results of DysCom program testing.

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work activities (workshops)
Learning outcomes
Ability to didactically transform the contents of education of sphere: 'Man and the World of Work' and The Education of Chidren of specifical Needs.
Mastering the classified technological techniques; ability to create projects for the respective spheres; ability to integrate information into one's own preparation to teach the subject.
Prerequisites
none
KFY/TPDP1
----- or -----
KFY/TPRP1

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Final paper: original project of an individual study plan, including preparation of PS teaching.
Recommended literature
  • KUNCOVÁ, P. :. Rozvíjecí program pro děti s LMD. In. Specifické poruchy učení a chování. Praha, Portál, 1999, s. 67 - 70.
  • KYRBIOVÁ, A.:. Nešikovné dítě. Praha: Portál, 2000.
  • MATĚJČEK, Z. :. Epidemiologie LMD a ochrana duševního zdraví u dětí školního věku. Závěrečná zpráva. Praha, Psychiatrické centrum 1995.
  • MATĚJČEK, Z., PILAŘOVÁ, M., PAZLAROVÁ, M. :. Lehké mozkové dysfunkce v katamnestickém sledování. In. Pedagogika, roč. XLVI, 1996, s. 63 - 69.
  • POKORNÁ, V.:. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál 1998.
  • RIEFOVÁ, S. F.:. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál, 1999.
  • ROUČOVÁ, E.:. Příprava učitelů primární školy v oblasti technického vzdělávání dětí s dyspraxií. In.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 4 Recommended year of study:4, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 4 Recommended year of study:4, Recommended semester: -