Course: Machines and devices

« Back
Course title Machines and devices
Course code KFY/SAZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Černý Pavel, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Introduction, elementary categorization of machines 2. Categorizing of machines according to their application 3. Elementary machine functions and machine parts functions 4. Systematic overview of machine systems 5. Energetic powering machines 6. Energetic working machines 7. Machines and equipment for material transport and manipulation 8. Machines used for liquids transport 9. Machines used for loose materials, partial matters and persons transport 10. Equipment used for technical treatment of environment 11. Construction principals and functions of elementary types of powering and working machines 12. Chosen production machines 13. Standards dealing with machines operations and their safety 14. Operation, maintaining, failure rate, failures of machines

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
Elementary functions of machines and machine parts. Systematical overview of machine systems. Energetical powering systems, energetical working machines, machines and devices used for materials transport and manipulation, devices used for technical arrangement of a working place.
Student knows construction principles of basic types of engines.
Prerequisites
Basic knowledge of mechanics.

Assessment methods and criteria
Combined exam

Student shows in a test his knowledge of construction principles of basic types of engines.
Recommended literature
 • Balák, R., Prokeš, K.:. Nové zdroje energie. Praha, SNTL 1984.
 • Brada, K.:. Vybrané statě z čerpací techniky. Praha, ČVUT 1994.
 • Cihelka, J.:. Vytápění a větrání. Praha, SNTL 1984.
 • Černý, V.:. Parní kotle a spalovací zařízení. Praha, SNTL 1983.
 • Hájek, G.:. Čerpadla. Praha, SNTL 1983.
 • Heřmanský, B.:. Jaderné reaktory. Praha, SNTL 1981.
 • Horák, V., Mošna F.:. Základy strojírenství. Praha, SPN 1989.
 • Jeřábek, K.:. Stroje a zařízení pro manipulaci: doplňkové skriptum . ČVUT FS. 1998.
 • Kadrnožka, J.:. Tepelné elektrárny a teplárny. Praha, SNTL 1984.
 • Kousal, M.:. Spalovací turbiny. Praha, SNTL 1983.
 • Kříž, R.:. Stavba a provoz strojů I. Praha, Scientia, 1997.
 • Pavliska, J.:. Dopravní a manipulační zařízení. Ostrava. Tech. univerzita - FD. 2004.
 • Remta, F., Kupka. L.:. Jeřáby. Praha, SNTL 1981.
 • Švejda, K.:. Úvod do strojnictví a elektrotechniky. Praha, SNTL 1967.
 • Voštová, V.:. Provoz a údržba strojů. II. Praha. ČVUT FS. 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter