Course: Special measurements II - non-destructive tests

« Back
Course title Special measurements II - non-destructive tests
Course code KFY/SMN2
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Veselý Bedřich, PaedDr. Ph.D.
 • Černý Pavel, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Introduction, principals of correct measuring 2. Gauge blocks, calibration and maintaining of equipment 3. Shift gauge checking 4. Measuring of mass 5. Checking micrometer calliper 6. Measuring by pasameter 7. Measuring of coating thickness 8. Measuring of teeth wheels via teeth 9. Measuring by profile projector 10. Optimeter measurements - Zeiss O,2 micro 11. Measuring of inclination using sine ruler 12. Measuring of angels (geometry of cutting edge) 13. Diagnosing of metal material structure using metallographic microscope 14. Determination of roughness using Comparex microscope

Learning activities and teaching methods
Laboratory, Work activities (workshops)
Learning outcomes
Laboratory works dealing with technical non-destructive tests, lengh measurements, passmeter measurement, cover thickness measurement, inclination measurement, profileprojectometer measurement, Zeiss optometer measurement, rougness surface measurement using Comparex microscope.
Students manage methodology of correct measurement and are capable of carrying out basic destructive and non-destructive tests of metallic materials.
Prerequisites
Completion of ZTM1, ZTM2

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's work activities (technical works)

Satisfying quality of measured results and processing thereof.
Recommended literature
 • ČSN EN 15617 (051185) Nedestruktivní zkoušení svarů.
 • Kreidl, M., Šmíd, R.:. Technická diagnostika, ELTODO-CITELUM, s.r.o., 2006..
 • Macek, Cejp, Dytrt, Hnilica, Janovec, Jeníková, Kořínek, Nevečeřalová, Novák, Pechmanová, Starý:. Nauka o materiálu. Cvičení., 1. vydání. ČVUT, Fakulta strojní . Praha 2004.
 • Morávek, V., Hladký, J.:. Materiály a technologie, cvičení I (skriptum).
 • Morávek, V.- Hladký, J.:. Materiály a technologie, cvičení I (skriptum).
 • Pavel, S:. Základy zkušebnictví. 2. opravené vydání, Olomoučany: Final Tisk s.r.o., 2004.112 s. ISBN 80-214-2584-9..
 • Pechmanová, Starý:. Katalog- Přesné měřicí přístroje. TESA. Regens - Švýcarsko.
 • Veselý, B.:. Výukové materiály na E-Amos, PF JU.
 • Vondráček, F. a kol.:. Materiály a technologie I a II (skriptum).


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Fundamentals of manufacturing engineering for education (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer