Course: Technical practicum - metals

« Back
Course title Technical practicum - metals
Course code KFY/TPK
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Veselý Bedřich, PaedDr. Ph.D.
 • Černý Pavel, Mgr. Ph.D.
 • Sosna Tomáš, Mgr.
Course content
1. Work safety in metal handcrafting and metal machining. 2. Elementary chilling metal works, workplace arrangement. 3. The most common ways of metal handcrafting and machining: measuring and marking out of materials. 4.-6. The most common ways of machining and their specification, tools geometry and their sharpening, cutting conditions, cooling, cutting velocity. 7. Shearing, cutting. 8. Chiselling, filling. 9. Riveting, screws making. 10. Soldering, hammering. 11. Bending straightening. 12. Drilling, surface finishing. 13. Grinding and glazing. 14. Turning and milling.

Learning activities and teaching methods
Laboratory, Work activities (workshops)
Learning outcomes
Work operations used in metal handcrafing with pointing out the didactical point of view, tools and machines. The course is composed of theoretical and practical part.Elementary chilling metal processing using metal processing machines. Elementary theory of metal machining. Work safety regulations. The course is aimed at practical activities. Continous week's practical course and excursions are included.
Basic manual and machine processing of metals, safety regulations.
Prerequisites
No prerequisites

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's work activities (technical works)

Construction documentation, handing in products in required quality.
Recommended literature
 • Frischherz, A., Skop, P.:. Technologie zpracování kovů 1, Praha, SNTL, 2004.
 • FRISCHNER, A., SKOP, P., KNOUREK, J.:. Technologie zpracování kovů 1. Základní poznatky. Praha: SNTL, 2001. ISBN: 80-902655-0-2.
 • Hluchý M.:. Strojírenská technologie 2. SNTL Praha.
 • HUMÁR, A.:. Výrobní technologie II [online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru "Strojírenská technologie" BS studijního programu "Strojírenství". VUT v Brně, Fa-kulta strojního inženýrství, 2002, 84 s. Dostupné na World Wide Web: <http://www.fme.vutbr.cz/opory/pdf/VyrobniTechnologie_II.pdf>.
 • Kafka, J.:. Technologie obrábění- návody ke cvičení. Praha, ČVUT, 2001.
 • KOCMAN, K., PROKOP, J.:. Technologie obrábění. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. 270 s. ISBN 80-214-1996-2..
 • Kučera, V. a kol.:. Bezpečnost při práci v dílnách. Praha Práce.
 • Kučera, V. a kol.:. Bezpečnost při práci v dílnách. Praha Práce.
 • Kučera, V. a kol.:. Bezpečnost při práci v dílnách. Praha Práce 1974.
 • Leinveber, J., Vávra, P.:. Strojnické tabulky, Třetí doplněné vydání, Albra, Praha 2006.
 • Mrkvička, I.:. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů. Část 1 - 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1053-9.
 • Pavelka J. - Veselý, B.:. Technická praktika - ruční obrábění kovů. PF UPJŠ Košice 1988 (skriptum).
 • Řasa, J., Švercl, J.:. Strojnické tabulky 1, Scientia, Praha, 2004.
 • Řasa, J., Švercl, J.:. Strojnické tabulky 2, Scientia, Praha, 2007.
 • Stibor a kol.:. Praktikum nateriálů a technologie kovů. Ped.fak MU Brno 2003. ISBN, 80-210-3077-1..
 • Stibor, K., Dosedla, Z., Dvořáček, J.:. Praktikum materiálů a technologie kovů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. 101 s. ISBN 80-210-3077-1.
 • Štajnochr, L.:. Broušení nástrojů. Praha, Grada, 2000.
 • Veselý, B.:. Technická praktika - ručné obrábanie kovou. UPJŠ Prešov 1995 (skriptum).
 • Veselý, B.:. Technická praktika - strojní obrábění kovů. Č.Budějovice PF JU (skriptum).
 • Veselý, B.:. Technická praktika - strojní obrábění kovů. Č.Budějovice PF JU 1994 (skriptum).
 • Vrabec, A. a kol.:. Technologie - učebnice pro PF. SNP Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in technical training (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in technical training (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in technical training (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer