Course: The Didactics of Technical Education I

« Back
Course title The Didactics of Technical Education I
Course code KFY/TPRK1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Roučová Eva, PhDr. Ph.D.
Course content
Current definition of the technical literacy in the contemporary pedagogical theory and analysis of ways to transform it didacticaly into the technical education on primary school.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Introduction to the content structure of technical literacy at Primary School.
orientation in the realm of technology; mastering the relevant technical terminology, technical literacy and use of technology
Prerequisites
Laving certificate of general pedagogicko - psychological and teaching disciplines

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's work activities (technical works), Systematic student observation, Questionnaire, Student portfolio analysis, Self-reflection, Interim evaluation

self-study of recommended technical literature, satisfactory parking of a questionnaire
Recommended literature
 • Dostál, J., Janu, M., Částková, P. DIDATECH - Didaktická souprava pro výuku techniky. Olomouc, 2015. ISBN 978-80-244-4516-8.
 • Dostál, J., Kožuchová, M. Badatelský přístup v technickém vzdělávání. Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-4913-5.
 • Honzíková, J., Bajtoš, J. Didaktika pracovní výchovy na 1. stupni ZŠ. Plzeň, 2004. ISBN 80-7043-255-1.
 • HONZÍKOVÁ, J.:. Teorie a praxe tvořivosti v technické výchově. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum, 2003. Tištěná část 34+ 205 s. CD. ISBN 80- 7020- 124- X.
 • HONZÍKOVÁ, J.:. Teorie a praxe tvořivosti v technické výchově. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum, 2003. Tištěná část 34+ 205 s. CD. ISBN 80- 7020- 124- X.
 • KOLLÁRIKOVÁ, Z.- PUPALA, B.:. Předškolní a primární pedagogika. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 455 s. ISBN 807178- 585- 7.
 • Kolláriková, Z., Pupala, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha, 2001. ISBN 80-7178- 585- 7.
 • LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J.:. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. 1. vyd..
 • LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J.:. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 807178-205-X.
 • MACH, P.:. Brána do minulosti techniky. CD- ROM. Plzeň: PdF ZČU, 2001. ISBN nemá..
 • Novotný, J., Honzíková, J. Technické vzdělávání a rozvoj technické tvořivosti. Ústí nad Labem, 2014. ISBN 8074147169.
 • PATURI, F. R.:. Kronika techniky. 1. vyd. Praha: Fortuna Print, 1993, s. 651. ISBN nemá.
 • Roučová, E. Vnímání pojmu technická gramotnost u studentů učitelství pro primární školu a učitelů primární školy. Journal of Technology and Information Education. Olomouc, 2013.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer