Course: The Didactics of Technical education II

« Back
Course title The Didactics of Technical education II
Course code KFY/TPRK2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 4
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Roučová Eva, PhDr. Ph.D.
Course content
Technical pre-concepts of primary school pupils; methods of education and the strategy of teaching technology on primary school; a set of proven work and methodical procedures.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection, Work activities (workshops), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Technical seminar; its goal is to acquire technological skills and ability to approach the didactical form of the educational field of 'Man and the World of Work' single-handedly and creatively. During the study, the student conducts a portfolio of his / her didactical materials (presentations, papers, projects, thought maps, preparations for teaching, photo and video documentation of experiments, video sequences from teaching lessons, aids and experiments database, overview of visits during his / her teaching and pedagogical outcomes at school, overview of all promotional events popularizing the disciplines). This portfolio will be used during didactic analysis during the final state exam.
Mastering the classified technological techniques; ability to create projects for the respective spheres; ability to integrate information into one's own preparation to teach the subject.
Prerequisites
Creation of an education plan for the field A Man And the World of Work, in accordance with the current theoretical definition of technical literacy.
KFY/TPDK1
----- or -----
KFY/TPRK1

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's work activities (technical works), Systematic student observation, Questionnaire, Student portfolio analysis, Test, Self-reflection, Interim evaluation

Self-study of recommended technical literature, satisfactory parking of a questionnaire.
Recommended literature
 • Dostál, J., Janu, M., Částková, P. DIDATECH - Didaktická souprava pro výuku techniky. Olomouc, 2015. ISBN 978-80-244-4516-8.
 • Dostál, J., Kožuchová, M. Badatelský přístup v technickém vzdělávání. Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-4913-5.
 • Honzíková, J., Bajtoš, J. Didaktika pracovní výchovy na 1. stupni ZŠ. Plzeň, 2004. ISBN 80-7043-255-1.
 • HONZÍKOVÁ, J.:. Teorie a praxe tvořivosti v technické výchově. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum, 2003. Tištěná část 34+ 205 s. CD. ISBN 80- 7020- 124- X.
 • HONZÍKOVÁ, J.:. Teorie a praxe tvořivosti v technické výchově. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum, 2003. Tištěná část 34+ 205 s. CD. ISBN 80- 7020- 124- X.
 • KOLLÁRIKOVÁ, Z.- PUPALA, B.:. Předškolní a primární pedagogika. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 455 s. ISBN 807178- 585- 7.
 • Kolláriková, Z., Pupala, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha, 2001. ISBN 80-7178- 585- 7.
 • LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J.:. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. 1. vyd..
 • LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J.:. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 807178-205-X.
 • MACH, P.:. Brána do minulosti techniky. CD- ROM. Plzeň: PdF ZČU, 2001. ISBN nemá..
 • Novotný, J., Honzíková, J. Technické vzdělávání a rozvoj technické tvořivosti. Ústí nad Labem, 2014. ISBN 8074147169.
 • PATURI, F. R.:. Kronika techniky. 1. vyd. Praha: Fortuna Print, 1993, s. 651. ISBN nemá.
 • Roučová, E. Vnímání pojmu technická gramotnost u studentů učitelství pro primární školu a učitelů primární školy. Journal of Technology and Information Education. Olomouc, 2013.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 4 Recommended year of study:4, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 4 Recommended year of study:4, Recommended semester: Winter