Course: The Didactics of Technical Education I

« Back
Course title The Didactics of Technical Education I
Course code KFY/TPRP1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Roučová Eva, PhDr. Ph.D.
Course content
1.-2. Man and the world of work - analysis of the educational branch. 3.-4. Man and the world of work , analysis of the educational branch contents. 5.-7. Fine material works- didactic analysis of the thematic contents. 8.-9. Construction activities - didactic analysis of the thematic contents. 10. Preparing meals - didactic analysis of the thematic contents. 11. Analysis of functional contents connexions in the educational branch "Man and the world of work. 12. Possibilities of integration of folk habits elements, traditions and crafts into the first stage basic school curriculum. Environmental aspects of subject matter of the educational branch "Man and the world of work." 13. Education in the area of healthy life style in the educational area "Man and the world of work". 14. Integrating of regional technical sights into subject matter of the educational area "Man and the world of work".

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Introduction to the content structure of the educational field: 'Man and the World of Work at Primary School.' Acquiring theoretical information and practical abilities, necessary to teach this subject; practicing the forms of their didactical interpretation.
Basic orientation in the realm of technology; mastering the relevant technical terminology, ability to didactically transform the contents of education; technical literacy and use of technology.
Prerequisites
Laving certificate of general pedagogicko - psychological and teaching disciplines

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's work activities (technical works), Didactic test, Systematic student observation, Questionnaire, Student portfolio analysis, Self-reflection, Interim evaluation

Seminar paper: a power point presentation - historiacal and actual technical discoveries.
Recommended literature
 • Dostál, J., Janu, M., Částková, P. DIDATECH - Didaktická souprava pro výuku techniky. Olomouc, 2015. ISBN 978-80-244-4516-8.
 • Dostál, J., Kožuchová, M. Badatelský přístup v technickém vzdělávání. Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-4913-5.
 • Honzíková, J., Bajtoš, J. Didaktika pracovní výchovy na 1. stupni ZŠ. Plzeň, 2004. ISBN 80-7043-255-1.
 • HONZÍKOVÁ, J.:. Teorie a praxe tvořivosti v technické výchově. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum, 2003. Tištěná část 34+ 205 s. CD. ISBN 80- 7020- 124- X.
 • KOLLÁRIKOVÁ, Z.- PUPALA, B.:. Předškolní a primární pedagogika. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 455 s. ISBN 80.
 • Kolláriková, Z., Pupala, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha, 2001. ISBN 80-7178- 585- 7.
 • LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J.:. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 807178-205-X.
 • MACH, P.:. Brána do minulosti techniky. CD- ROM. Plzeň: PdF ZČU, 2001. ISBN nemá..
 • Novotný, J., Honzíková, J. Technické vzdělávání a rozvoj technické tvořivosti. Ústí nad Labem, 2014. ISBN 8074147169.
 • PATURI, F. R.:. Kronika techniky. 1. vyd. Praha: Fortuna Print, 1993, s. 651. ISBN nemá.
 • ROUČOVÁ, E.:. Didaktika TP v učitelství pro 1. stupeň ZŠ. České Budějovice: PdF JU, 2003. Dostupné na WWW: < http:// www.pf.jcu.cz/eamos>.
 • Roučová, E. Vnímání pojmu technická gramotnost u studentů učitelství pro primární školu a učitelů primární školy. Journal of Technology and Information Education. Olomouc, 2013.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer