Course: Basics of technical creation

« Back
Course title Basics of technical creation
Course code KFY/ZTT
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Peterka Alois, doc. Ing. CSc.
 • Veselý Bedřich, PaedDr. Ph.D.
Course content
1. Creativity in human history. 2. Philosophy and creativity. 3. Determining of the phenomena of creativity and other phenomena in connexions with creativity phenomena. 4. Development of creativity in accordance to age. 5. Creativity and school. 6. Creativity in technical subjests. 7. Methods developing technical creativity. 8. Practising methods of creativity development stages with the support of PC. 9. Research in the area of creativity at basic schools, secondary schools, universities. 10. Level testing of non-specified creativity. 11. Level testing of specific creativity - technical. 12. Methods of creative problem solving. 13. Education towards creativity in practical activities. 14. Factors influencing education towards creativity. 15. Brainstorming.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
Elementary phenomena in the theory of quality. Methods of teaching supporting creativity, Creative thinking barriers and their overcoming. Examples of technical creativity in technical practice. Extracurricular activities specifications. An overview of specializations included into extracurricular activities.
Students develop systematically technical creativity.
Prerequisites
No prerequisites

Assessment methods and criteria
Written examination

Preparing creative thinking test for complicated exercises in technical subjects.
Recommended literature
 • Sborník: Tvořivá škola. Brno, Paido 1998.
 • Binder, R.:. Technická tvořivost pro gymnázia. Praha SPN 1985.
 • Dacey, J. S., Lennon, K.H.:. Kreativita. Praha, Grada 2000.
 • Hlavsa, J. a kol.:. Metody tvůrčího řešení problému.Praha Kabinet kreativity ČSVTS 1976.
 • Hlavsa, J. a kol.:. Psychologické metody výchovy k tvořivosti. Praha SPN 1986.
 • Hlavsa, J. a kol.:. Psychologické problémy výchovy k tvořivosti. Praha SPN 1981.
 • Chalupa, B.:. Tvořivé myšlení : tvořivost jako dobrodružství poznání. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2005. ISBN 80-7364-007-4.
 • Kirst W., Diekmeyer U.:. Trénink tvořivosti. Praha, Portál 1998.
 • Lokšová, I. - Lokša, J.:. Tvořivé vyučování. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2003. ISBN 80-247-0374-2.
 • Lokšová I., Lokša J.:. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha, Portál 1999.
 • Wimmer, M.:. Cesty k technické tvořivosti.Praha Práce 1984.
 • Wimmer, M.:. Jak rozvíjet technickou tvořivost.Praha Práce 1990.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in technical education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter