Course: Man and his World IV. - The place where we live and the people around us

« Back
Course title Man and his World IV. - The place where we live and the people around us
Course code KGE/CASK4
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nováček Aleš, RNDr. et PhDr. Ph.D.
Course content
1. Social geography at primary schools 2. Geography of population 3. Geography of settlements 4. Geography of the world economy 5. Political geography, global problems, conflicts in the contemporary world 6. Regional geography of the continents 7. Regional geography of Europe and the EU 8. Regional geography of Czechia I 9. Regional geography of Czechia II 10. Regional geography of Czechia - regions 11. South Bohemia I - introduction 12. South Bohemia II - selected aspects of the economy 13. South Bohemia III - policy and tourism 14. Geography of microregion / reserve

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
This subject presents basic information about the human-geographical Earth's sphere, first on general-systematic level and consequently on level of selected regions - Europe, Central Europe, Czechia - and as a detailed example on levels of local region and municipality. Lessons are adapted to the requirements of primary schools and result from the Framework Educational Programme for Basic Education" (the thematic areas The Place Where We Live, People and Time, People Around Us) and from the curricular documents. They provide appropriate didactical competencies and other pedagogical skills of teachers at primary schools. The subject follows the previous human sciences instruction and integrates the socio-scientific knowledge in the human-geographical domain and in the whole landscape area. Main themes (solved generally, regionally and didactically) - geographical features of population, settlement, agriculture, industry, transport, services and recreation, politic-geographical system, geographical questions about the European Union and the NATO, spatial development of Czechia and Europe, worldwide conflicts and social problems, geographical syntheses and applied geography, geography of the local region, didactics of the subject.
Student competences after graduation of the subject are based on course objestives and the content of the subject (see).
Prerequisites
None

Assessment methods and criteria
Written examination

Active attendance on the lessons, possibly seminary work.
Recommended literature
 • aktuální učebnice vlastivědy a zeměpisu pro základní a střední školy.
 • atlasy světa a ČR s tematickými mapami.
 • časopis Geografické rozhledy.
 • Internet.
 • Baar, V.:. Hospodářský zeměpis. Regionální aspekty světového hospodářství. Nakladatelství ČGS, Praha, 111 s. 2003.
 • Cole, J.P.:. Geography of the European Union. Routledge, 395 s. 1997.
 • Hanus, M., Šídlo, L.:. Školní atlas dnešního světa. Terra, Praha, 187 s. 2011.
 • Kolektiv:. Lexikon zemí 2000. Praha, Fortuna Print, 503 s. 1999.
 • Kolektiv:. Školní atlas Česká republika a Evropa. SHOCart, Vizovice, 65 s. 2009.
 • Kučera, M.:. Populace České republiky 1918 - 1991. ČDS, SÚ AV ČR, Praha, 187 s. 1994.
 • Kühnlová, H.:. Kapitoly z didaktiky geografie. Karolinum, UK, Praha, 145 s. 1999.
 • Kyriacou, Ch.:. Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha, 155 s. 1996.
 • Mištera, L.:. Geografie regionů České republiky. PedF ZČU, Plzeň, 118 s. 1997.
 • Nováček, A.:. Jižní Čechy v zrcadle dějin a srovnání. Geografické rozhledy, č. 3, roč. 21 (2011/2012), s. 2-4. 2012.
 • Robek, A. (ed.),:. Jihočeská vlastivěda. Národopis, Č. Budějovice, 250 s. 1986.
 • Semotanová, E.:. Historická geografie Českých zemí. Historický ústav ČAV, Praha, 279 s. 2002.
 • Skokan, L.:. Politickogeografický a geopolitický úvod do regionální geografie. UJEP, Ústí n. Labem, 232 s. 2001.
 • Šupka, J., Hofmann, E., Rux, J.:. Didaktika geografie I. Pedagogická fakulta MU, Brno, 104 s. 1993.
 • Toušek, V. a kol.:. Česká republika - portréty krajů. MMR, Praha, 136 s. 2005.
 • Viturka, M., Řehák, S., Vančura, M.:. Regionální geografie Evropy a ČR. Masarykova univerzita, Brno, 165 s. 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer